Datastory: „Role výzkumů v politikách sociálního začleňování“

||Datastory: „Role výzkumů v politikách sociálního začleňování“
Datastory: „Role výzkumů v politikách sociálního začleňování“2021-07-02T13:41:39+02:00

 

 

Dne 29. 6. 2021 proběhla

ONLINE Konference

 

Datastory:

Role výzkumů v politikách sociálního začleňování

 

kterou jsme pořádali v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/15_030/0000605.

 

Konference „Datastory: Role výzkumů v politikách sociálního začleňování představila agenturní know how pro řešení výzkumů sociálního vyloučení a implementaci zjištění dat ve strategickém plánování ve spolupracujících obcích. Nabídla také pohled na fakta
a mýty, které v Česku o sociálním vyloučení kolují. Poradila i jak data o sociálním začleňování komunikovat. V neposlední řadě nabídla
i panelovou diskusi, ve které vystoupili zástupci měst a obcí, ale i sociální vědci, kteří měli s aplikací dat při řešení sociálního vyloučení zkušenosti. Účastníci se mohli těšit například na Ivana Gabala či Radka Hábla  a další.

 

Cílová skupina: partneři Odboru pro sociální začleňování (MMR ČR) v rámci spolupráce KPSVL

 

Moderátorkou akce byli:
Ing. Jolana Turnerová a Ing. Milan Baroch

odpolední blok vedla:
Mgr. et Mgr. Radka Vepřková

 

Přednášejícími byli:

Mgr. et  Mgr. Radka Vepřková, vedoucí odd. výzkumů a evaluace (ASZ)
Mgr. Petr Lang, datový analytik (ASZ)
RNDr. Roman Matoušek, Ph.D., vedoucí odd. inovací a tvorby sociálních politik (ASZ)
PhDr. Ivan Gabal, sociolog (GAC spol. s.r.o.)
Ing. Radek Hábl, zakladatel Institutu (Institut prevence a řešení předlužení)
Mgr. Michal Ondruška, datový analytik (ASZ)
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., datový analytik (ASZ)
Bc. Charlota Dědková, PR (ASZ)
Mgr. Jana Hronová, vedoucí pracovnice (Centrum komunitního plánování, město Chomutov)
PhDr. Jitka Doubnerová, vedoucí pracovnice (MaSIF, z. s., Frýdlantsko)
Prof. RNDr. Luděk Sýkora  Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK)
PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D., náměstek primátora (Statutární město Liberec)
Mgr. Jan Mochťák, vedoucí odd. regionální centrum východ (ASZ)

 

Podrobný program naleznete zde:

DATASTORY

Prezentace jednotlivých přednášejících:

Charlota Dědková_Komunikace dat o sociálním začleňování

Miroslav Suchanec_Michal Ondruška_Index sociálního vyloučení & typologie obcí podle indexu

Petr Lang – Kdo žije v sociálně vyloučených lokalitách

Radek Hábl_Mapa exekucí a její role v mapování sociálního vyloučení

Radka_Veprkova_Data o sociálním vyloučení a proč se bez nich neobejdeme

Roman Matoušek_Mýty a fakta o sociálním začleňování

 

Medailonky jednotlivých přednášejících:

MEDAILONKY

Videozáznam z konference:

(1) Datastory Role výzkumů v politikách sociálního začleňování 06 29 2021 12 47 PM UTC – YouTube