Exekutorský úřad Bruntál

|||Exekutorský úřad Bruntál
Exekutorský úřad Bruntál2021-04-21T11:28:59+02:00

Exekutorská praxe

  • Obecná pravidla pro komunikaci se soudním exekutorem (způsoby, jednání jménem dlužníka, mlčenlivost)
  • Nejčastější otázky a problémy ohledně způsobů provádění exekuce a exekučního procesu (úhrada ve lhůtě, návrh na zastavení a odklad ve lhůtě, úhrada z blokovaného účtu)
  • Mobiliární exekuce (vstup do obydlí, postižení majetku třetích osob, kamerové záznamy, nepostižitelné věci)
  • Přikázání pohledávky z účtu a účtu manžela (obrana manžela, nepostižitelné minimum, chráněný účet)
  • Exekuce prodejem nemovitých věcí (vydání exekučního příkazu vs. prodej, podmínky prodeje obydlí, přiměřenost)
  • Lex Covid I., II., III. (okamžité a dlouhodobé důsledky při provádění exekucí)