Insolvenční návrhy

|||Insolvenční návrhy
Insolvenční návrhy2021-04-21T11:27:08+02:00

Insolvenční návrhy v praxi insolvenčního správce

Svůj příspěvek zaměřím na pohled insolvenčního správce na insolvenční návrhy, a to z hlediska jejich kvality a využitelnosti pro práci insolvenčního správce.

S ohledem na novelizaci předpisů v roce 2019, a s tím související vznik nových povinností správce a dlužníka, se budu zabývat právě těmito povinnostmi, které dlužník podle platných předpisů má, aby dlužníci přicházeli do insolvenčního řízení řádně poučeni a neměli očekávání, která by byla v rozporu se zákonem danými povinnostmi. Cílem tohoto bloku bud připomenutí všech povinností dlužníka v řízení, s důrazem na novinky, to vše v kontextu pohledu insolvenčního správce a praktických zkušeností.

V neposlední řadě se budu snažit objasnit pohled správce na nový způsob oddlužení, a to splátkový kalendář se zpeněžením majetkové podstaty, zejména aspekty a podmínky zpeněžování majetkové podstaty.

Rád s posluchači diskutuji, můj příspěvek bude tedy obsahovat i úvahy k zamyšlení a očekávám, že proběhne oboustranná diskuze.

V Poslanecké sněmovně leží novela IZ, která má transponovat restrukturalizační směrnici a která počítala s tím, že se zkrátí délka oddlužení na 3 roky u všech dlužníků. Podle našich informací se novela nestihne projednat, nejenom proto, že končí volební období, ale hlavně z důvodu, že se mají zpracovat námitky ke zkrácení délky oddlužení pro nepodnikatele tak, že u osob, kteří nejsou podnikatelé, zůstane stávající délka oddlužení zachována.