DLUHY 22

DLUHY 222022-02-03T09:13:33+01:00

Konference DLUHY – DISKUZE 22

Dne 13. ledna 2022 se uskutečnila
Konference DLUHY 22 se zaměřením na problematiku zadlužení.

 

Akce se konala v rámci realizace projektu:

 „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, který je spolufinancovaný z Operačního programu Zaměstnanost prostřednictvím Evropského sociálního fondu, připravil odbor pro sociální začleňování (Agentura)  návaznou konferenci Dluhy – DISKUZE 2022 zaměřenou na problematiku zadlužení.

 

V rámci konference jsme si formou diskuze kladli za cíl:

  • poskytnout informace o platné právní úpravě oddlužení
  • zprostředkovat pohled soudce insolvenčního úseku soudu a insolvenčního správce na oddlužení v kontextu posledních legislativních změn
  • představit praktické poznatky soudní exekutorky
  • seznámit účastníky s novinkami v právní úpravě v oblasti dluhů

Přednášející:

  • JUDr. Viktor Břeska, soudce Krajského soudu v Ostravě, pověřen zastupováním místopředsedy krajského soudu pro insolvenční úsek.
  • Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka, od roku 2015 vede Exekutorský úřad v Bruntále, zároveň nabízí i sepis insolvenčních návrhů.
  • Mgr. Lukáš Stoček, advokát, konkursní správce, insolvenční správce, předseda Spolku moravských insolvenčních správců a Unie spolků insolvenčních správců
  • Ing. Radek Hábl – autor mapaexekuci.cz, autor mapabankrotu.cz, zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení, sociální inovátor, v odboru pro sociální začleňování dlouhodobě pracoval na pozici experta pro dluhovou oblast.

Účast na konferenci byla bezplatná a byla realizována online formou. Absolventi obdrželi certifikát o účasti.

Konferenci vedl Mgr. Petr Šeda, který v rámci Agentury působí jako expert pro dluhovou oblast. Dlouhodobě pracuje s předluženými klienty jako sociální pracovník následné péče osob se závislostí. Založil a vede sociální podnik Naše Café, kde většinu zaměstnanců představují lidé s exekucemi. V případě dotazů z oblasti zadlužení se na něj můžete obrátit na email: petr.seda@mmr.cz.

 

Videozáznam z konference: https://youtu.be/U45RnGB14Ts

 

Podrobný program naleznete zde:

Konference DLUHY 22_program

 

Prezentace jednotlivých přednášejících:

Prezentace – Ing. Radek Hábl – Novinky nejen z legislativy

Prezentace – Mgr. Lukáš Štoček – Insolvenční návrhy v praxi

Prezentace – JUDr. Viktor Břeska – Co by měli vědět dluhoví poradci