Koronavirus

|Koronavirus
Koronavirus2020-03-18T14:18:50+01:00

Opatření proti COVID-19 v sociálně vyloučených lokalitách: Užitečné tipy, kam se obrátit

V České republice platí nouzový doprovázený řadou preventivních opatření proti šíření nového typu koronaviru, který způsobuje nemoc známou jako COVID-19. Opatření se znatelně dotýkají také obyvatel sociálně vyloučených lokalit, jejichž situace je ovšem mnohdy složitější vzhledem ke zhoršeným životním podmínkám a přístupu k informacím. 

Praktické informace – užitečné odkazy a kontakty:

Omezení volného pohybu osob:

V reakci na vývoj šíření nového typu koronaviru rozhodla vláda s platností od 16. 3. do 24. 3. o “omezení volného pohybu osob”.

Omezení neznamená zákaz vycházení. Opustit bydliště je možné v přesně specifikovaných případech, například z důvodu cesty do zaměstnání či podnikání, nezbytných cest za rodinou a blízkými či cest na nákupy potravin a základních potřeb, léčiv či potřeb pro zvířata, cest k lékaři nebo za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí nebo na poštu.

Povoleny jsou samozřejmě i služební pochůzky policistů či strážníků, lékařů či sociálních pracovníků, ale také třeba individuální vycházky do parků či do přírody.

Celý seznam výjimek na: https://koronavirus.mzcr.cz/rozhodnuti-vlady-o-zakazu-volneho-pohybu-osob/

Návštěva lékaře

Dle nařízení vlády praktičtí lékaři fungují a osoby ze sociálně vyloučených lokalit, pokud lékaře mají, se na ně obrací telefonicky o radu, případně se telefonicky objednají k návštěvě.

Osoby ze sociálně vyloučených lokalit se mohou s dotazy ke svému zdraví v souvislosti s novým koronavirem obracet na svou zdravotní pojišťovnu, pokud ji mají. ZP zřídily speciální linky: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Pokud osoby ze SVL nejsou registrovaní u praktického lékaře a potřebují lékařskou péči, kontaktují nejbližší pohotovost.

Pokud mají osoby ze SVL akutní zdravotní stav nebo se cítí v ohrožení života, volají linku 155 nebo 112.

Kam se obrátit s dotazy ohledně nového koronaviru?

Osoby ze SVL se s dotazy týkajícími se hygieny a ochrany před nákazou koronavirem obrací na KHS – krajskou hygienickou stanici svého kraje. Seznam linek všech krajských hygienických stanic na: https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty/

Seznam laboratoří, které testují na nový typ koronaviru; na testování je třeba se předem telefonicky objednat nebo se telefonicky informovat o čekací době: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-laboratori-ktere-testuji-na-covid-19/

Oficiální informační a konzultační linky k epidemii/pandemii koronavirem jsou 4:

Ministerstvo zdravotnictví: 1212

Státní zdravotní ústav:     724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Se vznášením dotazů (orientací – kam se obrátit, pomoc při vytelefonování potřebné informace atp.) mohou telefonickou formou pomoci koordinátoři RCPZ – regionálních center podpory zdraví SZÚ. Terénní práce mediátorů podpory zdraví je do odvolání pozastavena.

Seznam kontaktů RCPZ:

Hlavní město Praha Bc. David Tišer 724 810 137
Středočeský kraj Bc. Jan Dužda 724 810 135
Karlovarský kraj Mgr. Miroslava Grosserová 724 810 139
Plzeňský kraj Ing. Pavla Fáberová 724 810 140
Jihočeský kraj Mgr. Tereza Koutská 724 810 134
Kraj Vysočina Bc. Romana Jirků 724 810 138
Královéhradecký kraj Ing. Eva Vašáková 724 810 143
Pradubický kraj Lucie Fuková 724 810 151
Jihomoravský kraj Bc. Tomáš Ščuka 724 810 132
Moravskoslezský kraj Mgr. Anna Šnajdrová 724 810 136
Zlínský kraj Mgr. Jiří Habarta 724 810 141
Olomoucký kraj Bc. Monika Pazderová, DiS., Mgr. Hana Dvořáková 724 810 131
Libercký kraj Daniela Pěničková 724 810 142
Ústecký kraj Bc. Michaela Boháčová 724 810 133

 

Aktuální informace

Stránka Ministerstva zdravotnictví informující o epidemii:

https://koronavirus.mzcr.cz/

Rady a doporučení pro domácí karanténu:

https://koronavirus.mzcr.cz/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu/

Stránky státního zdravotního ústavu:

http://www.szu.cz/

 

Vzdělávání dětí

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu:

http://www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

Vzdělávací pořad České Televize UčiTelka:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Rozcestník MŠMT pro vzdělávání z domova:

https://nadalku.msmt.cz/cs

 

Úřad práce:

Úřad práce, praktické typy jak vyřídit žádosti online (včetně formulářů elektronických žádostí):

https://www.uradprace.cz/web/cz/nestujte-ve-fronte

 

Ošetřovné:

Doporučený postup k žádosti o ošetřovné:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

Tiskopis žádosti o ošetřovné:

http://www.msmt.cz/file/52548/download/