Metodu Dobrý začátek vyzkoušeli pedagogové v Roudnici nad Labem a ve Štětí

||Metodu Dobrý začátek vyzkoušeli pedagogové v Roudnici nad Labem a ve Štětí

Metodu Dobrý začátek vyzkoušeli pedagogové v Roudnici nad Labem a ve Štětí

2020-10-20T15:18:54+02:0022 listopadu, 2019|Aktuality|
Na odborných workshopech v Roudnici a ve Štětí, organizovaných Agenturou pro sociální začleňování, se pedagogové místních škol a školek seznámili s metodou Dobrý začátek. Metoda je určena k rozvoji emočních a sociálních kompetencí dětí v předškolním vzdělávání.

Metoda, určená všem dětem bez rozdílu, pomáhá navazovat a udržovat dobré vztahy mezi účastníky vzdělávání, budovat důvěru a zdravou komunikaci, zapojovat pozitivní pozornost a také zvládat vztek.

„Dobrý začátek považujeme za skvělý nástroj, který může pomoci se začleněním dětí ze sociálně vyloučeného prostředí do běžných školek“, uvedla Michaela Valášková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Agentury pro sociální začleňování.

Lektor Petr Havlíček z organizace Schola Empirica předal účastníkům nejen praktické znalosti, ale i své a zahraniční zkušenosti s aplikací metody. O zkušenosti s jejím využíváním se podělili i někteří z účastníků, kteří s ní již pracují.

Workshopy v Mateřské škole Sluníčko v Roudnici nad Labem a Mateřské škole Poupě ve Štětí navštívilo celkem šedesát pedagogů a zástupců neziskového sektoru.

„Soudě podle počtu účastníků i jejich pozitivních reakcí, budeme muset workshop zřejmě brzy zopakovat“, uzavřela s úsměvem Michaela Valášková.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.