MMR rozšiřuje spolupráci s kraji. Nabízí nová data o rozsahu sociálního vyloučení

||MMR rozšiřuje spolupráci s kraji. Nabízí nová data o rozsahu sociálního vyloučení

MMR rozšiřuje spolupráci s kraji. Nabízí nová data o rozsahu sociálního vyloučení

2021-01-04T10:40:57+01:004 ledna, 2021|Aktuality|
Odbor pro sociální začleňování MMR (Agentura) v současnosti otevírá nová jednání o spolupráci se zástupci Královéhradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje. Cílem je zejména lepší využívání dat při tvorbě politik sociálního začleňování.

Agentura spolupracuje s uvedenými kraji dlouhodobě. Současná jednání souvisí s novým dvouletým projektem nazvaným „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, jehož posláním je prohloubit využívání průkazných dat při tvorbě, realizaci a vyhodnocování politik sociálního začleňování. Projekt realizovaný ve spolupráci se Sdružením místních samospráv nabídne svým partnerům srozumitelně interpretovaná data o rozsahu sociálního vyloučení. Dále si klade za cíl podpořit mezisektorovou spolupráci a sdílení informací a zkušeností napříč kraji.

Začátkem prosince proběhlo setkání zástupců Agentury s náměstkem hejtmana Libereckého kraje pro sociální věci Petrem Tulpou. Diskutovalo se zejména o přípravě Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje. Důležitým předpokladem funkčního nastavení nové strategie bude intenzivnější meziresortní spolupráce, sdílení informací a vzájemná podpora v širší síti aktérů. Širší síťování bude Agentura podporovat také v rámci projektových vzdělávacích akcí a praktických workshopů. „Liberecký kraj a Agentura mají celou řadu společných témat a zájmů. Spolupráci s ní potřebujeme. Navíc prestiž Agentury se v posledních letech zvyšuje,“ řekl náměstek hejtmana Libereckého kraje Petr Tulpa. Obdobné setkání proběhlo také s představiteli Královehradeckého kraje a po novém roce bude Agentura jednat s reprezentanty kraje Olomouckého. V Královehradeckém kraji se kooperace bude týkat zejména dostupného bydlení. Agentura v této souvislosti již spolupracuje s Centrem investic, rozvoje a inovací, regionální investiční a rozvojovou agenturou.

Kromě Královehradeckého, Libereckého a Olomouckého kraje je součástí partnerské struktury projektu také statutární město Chomutov. V rámci této spolupráce se Agentura zaměří na analýzu a návrhy řešení problematiky spekulací na trhu s bydlením a obchodu s chudobou.

Ambicí projektu je v průběhu dvou let jeho realizace rozšířit partnerskou strukturu o další kraje či města, v nichž by mohla Agentura nabídnout své kapacity.

 

Text vznikl v rámci projektu Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování. Projekt byl podpořen v rámci výzvy OPZ 018 Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ a je realizován v letech 2020-2022. Cílem projektu je vytvářet politiky sociálního začleňování za využití dat (statistických i kvalitativních) s využitím přístupu evidence-based policy a v úzké součinnosti s partnery (kraji a obcemi), kteří budou tyto politiky zavádět v praxi.