MPSV: V případě nedostatku zaměstnanců mohou nově sociální práci vykonávat studenti

||MPSV: V případě nedostatku zaměstnanců mohou nově sociální práci vykonávat studenti

MPSV: V případě nedostatku zaměstnanců mohou nově sociální práci vykonávat studenti

2020-03-24T09:35:26+02:0023 Březen, 2020|Aktuality|
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vláda přijala opatření, která mají dopad i na poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení. Některá zařízení, která se starají zejména o seniory nebo zdravotně postižené, tedy o skupiny osob, které jsou výrazně ohroženy přenosem koronaviru a jeho vážných důsledků, se dle Ministerstva práce a sociálních věcí potýkají s personálním podstavem. Tyto nepřímé dopady na poskytování sociální služby pak mohou mít za následek přímé ohrožení života a zdraví uživatelů těchto sociálních služeb. Dne 13. března 2020 vláda schválila mj. i opatření vztahující se k sociálním službám. Doporučený postup uvádí do praxe usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 207.

Uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb

Vláda uložila ministryni práce a sociálních věcí informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování poskytování sociální péče. V souvislosti s tímto uložila pracovní povinnost studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání, a studentům středních škol v oborech vzdělání.

Proto MPSV nařizuje poskytovatelům sociálních služeb, aby v případě ohrožení poskytování sociálních služeb z důvodu personálního výpadku oproti registrované organizační struktuře, jehož důsledkem je ohrožení života nebo zdraví uživatelů, informovali kraj, v jehož územním obvodu služby poskytují, a zároveň obec s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu je služba poskytována.

Kraj si vyžádá od vysokých, vyšších odborných a středních škol ve svém územním obvodu seznam studentů, jejichž studijní zaměření odpovídá podmínkám stanoveným vládou, vhodných k výkonu pracovní povinnosti s uvedením místa jejich trvalého pobytu, kontaktními údaji a označením, které studenty škola doporučuje k plnění pracovní povinnosti.

Podmínkou výkonu pracovní povinnosti je zletilost studenta (dosažení věku 18 let). Studenti mohou plnit pracovní povinnost v rámci poskytování sociálních služeb v pobytové, ambulantní i terénní formě. Za výkon pracovní povinnosti náleží fyzické osobě peněžní náhrada. Kraj a hlavní město Praha na základě těchto informací zprostředkuje studenty pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb.

Kompletní doporučený postup naleznete v dokumentu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR:
Doporučený postup č. 5/2020 pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb podle usnesení vlády čr ze dne 13. Března 2020 č. 207 (pdf)