Na Dni otevřených dveří v MŠ a ZŠ Vejprty byly představeny nové učebny a proběhla „Debatní kavárna“ na téma Inkluzivní vzdělávání.

||Na Dni otevřených dveří v MŠ a ZŠ Vejprty byly představeny nové učebny a proběhla „Debatní kavárna“ na téma Inkluzivní vzdělávání.

Na Dni otevřených dveří v MŠ a ZŠ Vejprty byly představeny nové učebny a proběhla „Debatní kavárna“ na téma Inkluzivní vzdělávání.

2019-11-13T15:41:14+02:0013 Listopad, 2019|Aktuality|
Jaké jsou doporučené formy a způsoby přípravy na vyučování? Jaké formy doučování může poskytnout škola? Jak zajistit pro své dítě podporu odborníků z poradenských zařízení? Jak zjistit školní zralost? To vše se mohli dozvědět rodiče během Dne otevřených dveří na MŠ a ZŠ Vejprty. Zároveň měli možnost seznámit se s nově zrekonstruovanými učebnami. Na akci se podílela i Agentura pro sociální začleňování.

„V učebnách, zrekonstruovaných za podpory programu IROP, představili pedagogové školy nové pomůcky a vybavení, které pomáhá k individualizaci výuky a k naplňování vzdělávacích cílů nejen u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ uvedla Šárka Filipová, Konzultantka inkluzivního vzdělávání Agentury.

V nové učebně jazyků proběhla takzvaná „Debatní kavárna“. Diskuse se týkala inkluze, integrace dětí a společného vzdělávání, nebo nových metod využívaných ve škole, jako např. Hejného metoda, či čtení genetickou metodou. Rodiče i žáci školy si měli možnost v neformální atmosféře pohovořit s pedagogy o tom, jak si představují ideální školu pro své dítě, co se ve škole změnilo a jaká jsou jejich další očekávání. Využita byla metoda určení priorit.

Určitě je pro mě důležité jako pro tátu dítěte, které chodí do téhle školy, aby byla bezpečná, že ho tu nic neohrožuje, že se tu cítí dobře. Pak vstřícní učitelé, to je důležité. S tím bezesporu souvisí i výuka, která může díky dobrým učitelům být kvalitní“, sdělil jeden z přítomných rodičů. Většina ostatních se s ním shodla.

„Žáků a žákyň školy jsme se dotazovali, co vnímají oni jako důležité při svém vzdělávání. Převažující část dětí zdůraznila význam přátelského třídního kolektivu, ve kterém panuje teamový duch. Zároveň se domnívají, že důležitým prvkem jsou dobří učitelé či zkušenost založená na úspěchu“, doplnila Michaela Valášková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Agentury.

ZŠ a MŠ Vejprty je od roku 2017 zapojena do projektu PODPORA Vejprty – rozvoj inkluzivního vzdělávání v MŠ a ZŠ. Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rovného přístupu k dětem a žákům v rámci základního vzdělávání.

V rámci projektu je ve škole realizována řada aktivit, např. doučování žáků a vrstevnické vzdělávání, volba povolání a kariérové poradenství, podpora aktivních rodičů žáků ze znevýhodněného prostředí, motivační programy pro rodiče a děti v předškolním vzdělávání, či individuální příprava dětí na vyučování. Nejdůležitější je však kontakt mezi školou, rodinou a pracovníky Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi ve Vejprtech, Městskou správou sociálních služeb Vejprty, Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež a pracovníky Městského Úřadu Vejprty.

 

Realizací této aktivity Agentura naplňuje cíle projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.