Napsali o nás: Vedení města Mostu jednalo s Agenturou pro sociální začleňování o další spolupráci

|, Blog|Napsali o nás: Vedení města Mostu jednalo s Agenturou pro sociální začleňování o další spolupráci

Napsali o nás: Vedení města Mostu jednalo s Agenturou pro sociální začleňování o další spolupráci

2019-08-09T11:07:50+02:009 srpna, 2019|Aktuality, Blog|
V zasedací místnosti mosteckého magistrátu proběhlo ve středu 7. srpna jednání představitelů vedení města Mostu a vládní Agentury pro sociální začleňování, které se zaměřilo na další spolupráci a také situaci v sociálně vyloučené lokalitě Chanov. Projednal se také záměr města k vystavení modulového bydlení v Chanově. Obě strany se shodly na nezbytnosti intenzivnější spolupráce v otázce budoucnosti lokality Chanov.

„Pro vytvoření kroků, vedoucích k nalezení řešení bude z řad odborníků navržených městem a Agentury pro sociální začleňování vytvořena expertní skupina, která se zaměří na zpracování dlouhodobé strategie. S činností skupiny bude spojena i tvorba Tematického akčního plánu zacíleného na zlepšení podmínek bydlení obyvatel SVL Chanov. Tento dokument by se měl po nabytí platnosti stát dalším dokumentem města, který otevře možnost k čerpání evropských zdrojů,“ zdůrazňuje primátor města Mostu Jan Paparega.

„Agentura pro sociální začleňování vítá vytvoření expertní skupiny, která nám umožní lépe koordinovat vzájemné kroky a hledat taková řešení, která budou v zájmu obyvatel Chanova a pomohou s řešením jejich každodenních problémů. V této souvislosti bychom se rádi zaměřili na podporu zlepšení kvality bydlení, vzdělání a řešení předluženosti. V dlouhodobém horizontu jako vhodné řešení vidíme postupný útlum sídliště a ubytování místních v bytech standardní kvality v nesegregované lokalitě. Chci také zdůraznit, že do řešení situace na sídlišti by měli být ve všech fázích zapojeni místní obyvatelé, bez jejichž spolupráce není úspěšná změna možná,“ uvedl ředitel Agentury pro sociální začleňování Mgr. David Beňák.

Memorandum o spolupráci uzavřelo město Most s Agenturou pro sociální začleňování v lednu 2016. Následně byla zahájena tvorba strategického dokumentu města (Strategický plán sociálního začleňování, dále jen SPSZ) zaměřeného na inkluzivní procesy v sedmi sociálně vyloučených lokalitách Mostu (Stovky, Sedmistovky, Chanov, K. H. Borovského, U věžových domů, M. G. Dobnera, Javorová). Po schválení SPSZ se otevřela, možnost čerpání evropských prostředků z několika operačních programů (Operační program Zaměstnanost – OPZ, Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání OP VVV, Integrovaný regionální operační program – IROP).

„Za období tříleté spolupráce se celkem vyčerpalo 133 439 675 Kč z různých dotačních titulů. Za pomoci evropských dotačních titulů došlo k posílení v Mostě tolik potřebné terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách, byla spuštěna řada služeb pro rodiny s dětmi, navýšila se kapacita protidluhových poraden nebo došlo k vybudování azylového domu pro rodiny s dětmi. Několik projektů se zacílilo na tréninková pracovní místa a zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. V oblasti vzdělávání se realizují projekty zaměřené na inkluzivní procesy ve školství, propojení činnosti neziskového sektoru a škol/podpora komunikace škol a poskytovatelů sociálních služeb,“ doplnila Ing. Markéta Stará, náměstkyně primátora. Do procesu spolupráce města Mostu a Agentury pro sociální začleňování se zapojila i řada místních neziskových organizací.

„Město Most si váží dosavadní spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a proto věřím, že tato spolupráce bude nadále pokračovat“, doplnil primátor města Jan Paparega.

 

Zdroj: https://www.mesto-most.cz/vedeni-mesta-mostu-jednalo-s-agenturou-pro-socialni-zaclenovani-o-dalsi-spolupraci/d-35576/p1=70645