Zpracování podkladových analýz k formulaci koncepce obecní bytové politiky

|||Zpracování podkladových analýz k formulaci koncepce obecní bytové politiky
Zpracování podkladových analýz k formulaci koncepce obecní bytové politiky2019-02-02T18:47:32+01:00

Zpracování podkladových analýz k formulaci koncepce obecní bytové politiky

Formulace koncepce obecní bytové politiky (či její dílčí části) by měla vycházet z důkladné znalosti místní situace a trendů v oblasti bydlení. Takové informace mohou zprostředkovat odborné analýzy, jež mohou být – v závislosti na zadání – zaměřeny různým způsobem. Může jít např. o:
  • analýzu potřebnosti různých typů bydlení v obci (a v závislosti na ní navržení využití stávajícího bytového fondu či jeho možného rozšíření),
  • analýzu možného využití nevyužívaného objektu,
  • analýzu zaměřenou na optimalizaci nastavení pravidel přidělování různých forem bydlení…

Magdalena Opletalová

expertka pro oblast bydlení
tel.: 234 062 407
mail: opletalova.magdalena@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Bytové koncepce obcí

Bytové koncepce obcí by měly přispívat k uskutečňování takového lokálního společenství, které bude sebevědomé, solidární a podporující individuální odpovědnost svých členů.

Bytové koncepce obcí k dosažení takovéto situace mohou výrazně přispět. Aby se tak skutečně stalo, měly by bytové koncepce rozpracovávat tyto priority:

1. péče o urbanistický rozvoj města (včetně rozrušování sociálně vyloučených loklait);
2. odpovědnou správu bytového fondu (včetně včasné reakce na prodlevy s platbou nájemného);
3. provázání sociální a bytové politiky města (včetně podpory zavádění prostupného bydlení).

Účel prostupného bydlení

Systém prostupného bydlení umožňuje aktivně a cíleně pracovat s nájemníky s ohledem na jejich schopnosti řádně obývat pronajímané byty a na jejich finanční možnosti si takovéto bydlení dlouhodobě udržet. Prostřednictvím zavedení systému prostupného bydlení dochází i ke zvyšování šancí osob usilujících o integraci, aby se vymanily z prostředí, které nechtějí obývat. Systém prostupného bydlení také tím, že zohledňuje individuální volby a schopnosti nájemníků, vede k sociální a prostorové diferenciaci obyvatel sociálně vyloučených lokalit