Zdravotně-sociální pomocník

|||Zdravotně-sociální pomocník
Zdravotně-sociální pomocník2019-02-02T19:52:35+01:00

Zdravotně-sociální pomocník

  • Zavedení pozice zdravotně-sociálního pomocníka v rámci sociální služby terénní programy je jedním z opatření, jehož zavedení doporučuje připravovaná Strategie boje proti sociálnímu vyloučení.

   Návrh opatření vychází z ověřené a funkční praxe zdravotně-sociálních pomocníků, kteří zajišťují zdravotní prevenci v sociálně vyloučených lokalitách a kteří jsou schopni v případě potřeby zprostředkovat také odborné lékařské ošetření, což je významné zejména u dětí. Využívá poznatků z aplikace tohoto nástroje v terénu a z pilotních metodik. Stanovuje potřebu využívat zpracovanou metodiku pro zdravotně sociálního pomocníka. Minimální požadované vzdělání pro výkon činnosti zdravotně sociálního pomocníka je ukončené středoškolské vzdělání, ve zdravotní oblasti kurs první pomoci a v oblasti sociálních služeb základní kurs pro pracovníky v sociálních službách.

   Náplní práce zdravotně-sociálního pomocníka jsou:
   – informace o zdravotní prevenci a dodržování zásad hygieny pro jednotlivce a rodiny žijící v sociálně vyloučených lokalitách

   – osvětová činnost pro děti a mládež ze sociálně vyloučených lokalit
   – systematické vedení obyvatel sociálně vyloučených lokalit k pravidelným preventivním prohlídkám u registrujícího lékaře
   – pomoc v případě nemoci – doporučuje návštěvu lékaře, zprostředkovává kontakt, doprovází klienta, vysvětluje klientovi aspekty léčby
   – v součinnosti s lékařem může realizovat preventivně-osvětové akce lékařů v lokalitách
   – spolupracuje s dalšími subjekty v zájmu zlepšení podmínek pro hygienu v sociálně vyloučených lokalitách
   – provádí osvětu v oblasti zodpovědného rodičovství

   Předpokladem rozvíjení této služby zdravotní prevence v sociálně vyloučených lokalitách je novelizace zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně § 116, který by byl po schválení záměru vládou v tomto smyslu novelizován.

   ZDROJE FINANCOVÁNÍ

   Pokud by byla pozice zdravotně-sociálního pomocníka zahrnuta do novely zákona č. 108/2006 Sb, o sociálních službách, mohla by být následně hrazena ze stejných zdrojů jako terénní programy, tedy: MPSV, OPLZZ výzva č.55, OPLZZ , výzva č.19, OPLZZ 3.1. a 3.2 (více o možnosti financování terénních programů zde).

Jana Chovancová

expertka pro oblast sociálních služeb
tel.: 727902014
mail: chovancova.jana@vlada.cz
adresa: Úřad vlády ČR, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

Komunitní plány obcí spolupracujících s ASZ