Ostravský tým zdravotně-sociální pomoci: Řešení bariér dostupnosti zdravotní péče

||Ostravský tým zdravotně-sociální pomoci: Řešení bariér dostupnosti zdravotní péče

Ostravský tým zdravotně-sociální pomoci: Řešení bariér dostupnosti zdravotní péče

2024-04-10T10:42:33+02:0010 dubna, 2024|Aktuality|

Ostravská organizace Spolu pro rodinu se dlouhodobě věnuje terénní zdravotně-sociální pomoci lidem, kteří jsou z důvodu své zdravotní situace ohroženi, nebo přímo vystaveni sociálnímu vyloučení. Loni se jejich tým díky projektu vycházejícímu z opatření Plánu sociálního začleňování rozšířil o další zdravotně-sociální pracovnici a také o novou pozici advokačního pracovníka. O potřebě této služby a advokační činnosti jsme se bavili se všemi členkami zdravotně-sociálního týmu tvořeného koordinátorkou Lenou, třemi sociálně-zdravotními pracovnicemi Janou, Vendulou a Janou a advokační pracovnicí Marcelou.

Kdo je to zdravotně-sociální pracovník a jak se liší od běžného sociálního pracovníka?

Lena, koordinátorka týmu: Zdravotně-sociální pracovník se specializuje na témata související s lidským zdravím. Na rozdíl od běžného sociálního pracovníka má hlubší povědomí o systému zdravotní péče. V naší práci se často setkáváme s obtížemi při zajištění zdravotní péče pro lidi žijící v sociálním vyloučení, lidi s duševním onemocněním nebo lidi bez domova. Nápad na vznik takové služby vycházel z dlouhodobé poptávky ze strany sociálních pracovníků. První projekt na zdravotně-sociální pomoc jsme začali realizovat v roce 2017, a to po zahájení spolupráce mezi městem a Agenturou.

Jaká témata zdravotně-sociální pracovník řeší nejčastěji?

Vendula, zdravotně-sociální pracovnice: Mezi nejčastější úkony patří zprostředkování komunikace mezi klientem a lékařem, zajištění lékařské péče a navigace v systému zdravotního pojištění. Také se věnujeme poskytování psychické podpory a zprostředkování kontaktu s dalšími specializovanými službami, jako je pečovatelská péče či pobytové sociální služby. Často se zabýváme i administrativními záležitostmi spojenými s finančním zajištěním klientů v souvislosti se zdravím. Například pomáháme se zpracováním žádosti o invalidní důchod nebo o kompenzační pomůcku.

Jana 1, zdravotně-sociální pracovnice: Konkrétním příkladem spolupráce je rodina s pěti dětmi, z nichž jedno má vážné zdravotní problémy. Maminka dětí špatně čte a má potíže s porozuměním odborným lékařským zprávám. Proto mamince poskytujeme podporu tím, že jí pomáháme organizovat zdravotní péči o dítě, společně zapisujeme termíny návštěv u lékařů, připomínáme způsob užívání medikace. Díky odborné péči se podařilo jejímu dítěti překonat sérii operací a může chodit do školy jako ostatní děti.

Jana 2, zdravotně-sociální pracovnice: Našimi klienty však nejsou pouze rodiny s dětmi. Silně teď vnímáme nárůst počtu klientů žijících v osamělosti, kteří nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl. Typicky se jedná o klienty spíše staršího věku žijící na ubytovnách.

Jak vás vnímají lékaři a další odborný personál v ordinacích a nemocnicích?

Jana 2: Naše zkušenosti se spoluprací s lékaři se různí. Někteří nás vítají s nadšením, neboť jim usnadňujeme komunikaci s pacienty. Nicméně jsou i tací, kteří nechápou naši roli a mají pocit, že je někdo kontroluje. Proto je důležité, abychom jim vysvětlili, že nejsme kontrolní orgán, ale doprovod, který pomáhá lidem se zorientovat v mnohdy složitém systému zdravotní péče a přeložit odborný medicínský jazyk do běžné řeči. Někdy je tato nabídka na partnerskou spolupráci přijata s respektem, není to však pravidlem.

Součástí vašeho nového projektu je pozice advokačního pracovníka. Proč tato pozice vznikla a jaké úkoly z ní vyplývají?

Lena: Pozice advokačního pracovníka vznikla v reakci na opakující se problémy při zajišťování zdravotní péče. Chceme, aby všichni klienti měli možnost využít svých práv v oblasti zdraví. Zároveň díky zkušenostem vnímáme v systému různé mezery, které přístup ke zdravotní péči znesnadňují. Napadají mě třeba případy rodin, které v minulosti z různých důvodů nechodily s dětmi na preventivní prohlídky či neabsolvovaly s nimi povinná očkování. Nyní to chtějí napravit, ale žádný pediatr je nechce přijmout, protože nemají v pořádku preventivní prohlídky a očkování. Naše advokační pracovnice tyto mezery monitoruje a společně se budeme snažit o změny na lokální či systémové úrovni.

Marcela, advokační pracovnice: Vedle systémových řešení spolupracuji se zdravotně-sociálními pracovnicemi na konkrétních zakázkách. Někteří klienti se ocitají v určitém právním vakuu, nebo v neobvyklých administrativních situacích, a my s nimi. Příkladem takové situace je případ starší paní, která pochybením lékaře zaplatila v lékárně za předepsané léčivo 500 Kč navíc. Když se jí nedařilo situaci vyřešit domluvou s lékařem ani lékárnou, obrátila se na SOCIOPOINT a ten na nás. Případ jsme vyhodnotily, a nakonec s klientkou sepsaly písemnou žádost na zdravotnické zařízení, ve kterém lékařka pracovala. Neoprávněné náklady se nám podařilo získat zpět. Pětistovka je pro někoho zanedbatelná, ale pro některé rodiny je to podstatný díl jejich rozpočtu.

Děkuji za rozhovor a těšíme se na spolupráci při řešení systémových změn!

Projekt Rozvoj kapacit Zdravotně-sociální pomoci je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus. V rámci realizace projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování nabízí Agentura spolupracujícím obcím poradenský program zaměřený na podporu zdraví. Tento poradenský program si vybralo i statutární město Ostrava. Hodlá se v něm zaměřit na zlepšení podpory zdraví klientů sociálního bydlení a propojení aktérů v oblasti zdraví. Organizace Spolu pro rodinu je v tomto úsilí důležitým partnerem.

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.