Pozvánka na akci: Veřejné setkání ve Štětí na téma společné vzdělávání.

||Pozvánka na akci: Veřejné setkání ve Štětí na téma společné vzdělávání.

Pozvánka na akci: Veřejné setkání ve Štětí na téma společné vzdělávání.

2020-10-20T16:45:38+02:0019 června, 2020|Aktuality|
Srdečně zveme všechny rodiče na veřejné setkání zaměřené na společné vzdělávání spojené s diskuzí na téma „Připravujeme děti pro základní vzdělávání“. Veřejné setkání proběhne v úterý 23. 06. 2020 od 15 hod v Základní škole Štětí, Ostrovní 300.

Program veřejného setkání:
• Úvodní slovo: Vzdělávání jako cesta k prosperitě města. Činnost Agentury v oblasti vzdělávání, cíle a poslání.
• Přednáška na téma: Jak se úspěšně připravit na vstup na ZŠ v rámci společného vzdělávání, důležitost předškolní docházky dětí ze SVL, připravenost dětí, úloha přípravných tříd. Účastnit se budou:
o vedoucí PPP Roudnice n. L., PaedDr. D. Pokorná
o školní psycholožky ZŠ Štětí, PhDr. Ľ. Kurucová, Mgr. J. Haslingerová
o výchovná poradkyně ZŠ Štětí, Ostrovní 300, Mgr. I. Stieranková
o učitelka přípravné třídy a metodička prevence ZŠ Štětí, Ostrovní 300, Bc. M. Varousová
o ředitelka MŠ Štětí, Poupě Mgr. A. Kořínková
• Veřejná diskuze rodičů a dospělé veřejnosti na téma „Inkluzivní a kvalitní škola“.
• Pro děti bude vytvořeno fórum, v rámci kterého mohou výtvarně vyjádřit svůj postoj ke kvalitnímu školního prostředí, tzv. super školu.

Během programu bude zajištěno občerstvení.

Kdy: úterý 23. 06. 2020 od 15 hod
Kde: Základní škola Štětí, Ostrovní 300

Akce probíhá ve spolupráci se Základní školou Štětí, Ostrovní 300

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.