Pozvánka na konferenci „Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání“.

||Pozvánka na konferenci „Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání“.

Pozvánka na konferenci „Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání“.

2021-06-01T14:21:39+02:0024 května, 2021|Aktuality|
Zveme vás na online konferenci s názvem "Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělání" která se bude konat 14. 6. 2021

 

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR Vás srdečně zve na konferenci

 

Zaměstnanost a předčasné odchody mladých lidí ze vzdělávání

 

Konferenci pořádáme v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/15_030/0000605

 

Akce si klade za cíl přispět k odstraňování bariér pro vstup a udržení se na trhu práce.

 

 

Cíle konference:

  • představit téma předčasných odchodů mladých lidí ze vzdělávání jako naléhavý celospolečenský problém
  • poukázat na finanční dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na život jednotlivce a ekonomické dopady na společnost, představení aktuálních výzkumů
  • nabídnout vhodná řešení pro prevenci a řešení problematiky v praxi
  • představit podpůrné programy zaměstnanosti pro mladé, zejména v krajích s vysokou nezaměstnaností
  • zprostředkovat informace pro pracovní, kariérní poradce, zástupce obcí, krajů, neziskových organizací pro koordinovaný přístup při řešení problému
  • představit příklady dobré praxe ze středních škol ve spolupráci s aktivními úřady práce
  • seznámit účastníky s motivačními programy pro mladé lidi, které nabízejí podnikatelé a zástupci zaměstnavatelů

 

Konferencí bude provázet Mgr. Hana Kejhová, MPA, která v rámci Agentury působí jako expertka pro zaměstnanost. Od roku 2005 se jako publicistka věnovala oblasti zaměstnanosti, personalistiky, kariérního rozvoje a moderního řízení firem, kdy o těchto tématech psala pro Hospodářské noviny, odborný časopis Moderní řízení, Trade News a odborný web pro personalisty – HR kavárnu. Zkušenosti získala i v neziskové oblasti, kdy vedla jako šéfredaktorka časopis Grantis.

 

Konference se koná dne 14. června 2021 od 8:30 do 16:30 hodin prostřednictvím aplikace Lifesize.

 

Do online místnosti se budete moci připojit prostřednictvím odkazu, který Vám zašleme po registraci.

 

Pro účast na konferenci se registrujte zde

 

Konference je bezplatná a po jejím absolvování obdržíte certifikát.

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!