Pozvánka: Online Odborný panel „Rozvoj kvality škol a jeho limity“

||Pozvánka: Online Odborný panel „Rozvoj kvality škol a jeho limity“

Pozvánka: Online Odborný panel „Rozvoj kvality škol a jeho limity“

2020-11-12T09:23:49+01:0011 listopadu, 2020|Aktuality|
Srdečně Vás zveme na již šesté setkání Odborného panelu na téma Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami – spolupráce škol a zřizovatelů v oblasti podpory dětí a žáků z marginalizovaných skupin. Setkání se uskuteční 26. 11. 2020 online.

Téma online panelu navazuje na tvorbu metodického výstupu projektu, publikace Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni. Panel se zaměří na sdílení zkušeností z praxe, týkajících se iniciace změn v oblasti kvality školy a dobrých praxí, hlavních principů zvyšování kvality škol a praktických zkušeností s ověřováním, zda byly změny přínosné (evaluace změn). Prostor bude věnován také poznatkům o limitech rozvoje školy a dobrých praxí v současné situaci.  Cílem panelu je sdílení zkušeností, klíčových poznatků a formulace doporučení ze strany účastníků.  Výstupy podpoří přípravu metodických výstupů projektu a zároveň budou základem dalších doporučení pro MŠMT.

V panelu budeme řešit tyto otázky formou samostatné práce účastníků:

 • Kde hledat zdroje k iniciaci změn ve vzdělávání a dobrých praxí
 • Jaké principy považují účastníci za klíčové pro smysluplný rozvoj kvality vzdělávání
 • Co limituje současné dobré praxe a rozvoj kvality školy
 • Jaké zkušenosti/praxe jsou vyloženě špatné
 • Na základě čeho je možné posuzovat, které změny jsou/byly ku prospěchu a které ne
 • Jaké principy mohou inspirovat činnost ASZ v sociálně vyloučených lokalitách

 

Řečníci:

 • Adéla Lábusová, představení metodického manuálu vznikajícího v rámci KA 4
  Metodika realizace strategií rozvoje vzdělávání v oblasti IKV a rovných příležitostí v uzavřených místních soustavách,
 • Mgr. et Mgr. Matěj Seifert, představení metodického manuálu vznikajícího v rámci KA 4
  Metodický manuál pro rozvoj inkluzivního a kvalitního vzdělávání na místní úrovni.
 • Karel Gargulák, EDUin, o. p. s.,
  Principy rozvoje kvality škol,
 • František Tichý, Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. Praha 7,
  Hledání vize a cesty a její realizace.

Moderátorka odborného panelu: Mgr. Olga Havlátová,

Garantka odborného panelu: Mgr. Jana Pernica Horáčková

 

Odborný panel se bude konat dne 26. 11. 2020 od 9 hodin online formou. 

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti do 16. 11. 2020 na email zdenka.jara@mmr.cz a v kopii na jana.horackova@mmr.cz

Link pro přihlášení  do online webináře Vám zašleme s dostatečným předstihem.

Pozvánka na odborný panel ke stažení (pdf)

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.