Pozvánka: Online konference „Škola a rodina jako komunita“

|, Blog|Pozvánka: Online konference „Škola a rodina jako komunita“

Pozvánka: Online konference „Škola a rodina jako komunita“

2021-02-19T12:17:37+01:0015 ledna, 2021|Aktuality, Blog|
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR vás zve na regionální online konferenci s názvem „Škola a rodina jako komunita“.

Záměrem konference, která proběhne 1. 2. 2021, je otevřít prostor pro navázání spolupráce mezi školou a rodinou vyplývající ze společných potřeb a zájmů. Účastníkům bude představen koncept sociálního pedagoga jako průvodce k vytvoření komunitního prostředí ve škole. Těšit se můžete na zajímavé přednášky a inspirativní diskuse.

Účast na konferenci je zdarma. Registrace probíhá do 27. 1. 2021.

Bližší informace o konferenci, včetně programu a registračního formuláře, naleznete na stránkách konference: „Škola a rodina jako komunita“

Těšíme se na vaši účast!

 

Tato akce je organizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.