Pozvánka: Online konference Společně ve vzdělávání v Ústeckém kraji 16. 3.

||Pozvánka: Online konference Společně ve vzdělávání v Ústeckém kraji 16. 3.

Pozvánka: Online konference Společně ve vzdělávání v Ústeckém kraji 16. 3.

2021-02-19T10:52:14+01:0019 února, 2021|Aktuality|
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR vás zve na regionální online konferenci s názvem Podpora úspěšného vzdělávání v Ústeckém kraji.

Tématem konference je podpora úspěšného vzdělávání ve strukturálně zatíženém regionu. Zaměříme se na téma rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, podporu úspěšnosti znevýhodněných žáků, řešení předčasných odchodů a kariérové poradenství. Konferenci pořádá Odbor pro sociální začleňování (Agentura) MMR.

Účast na konferenci je zdarma. Registrace probíhá do 11. 3. 2021.

Bližší informace o konferenci, včetně programu a registračního formuláře, naleznete na stránkách konference: „Online konference Společně ve vzdělávání v Ústeckém kraji“.

Těšíme se na vaši účast!

 

Tato akce je organizována za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.