Pozvánka: Online regionální konference: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí

||Pozvánka: Online regionální konference: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí

Pozvánka: Online regionální konference: Prevence výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů u dětí

2021-11-02T11:20:32+01:002 listopadu, 2021|Aktuality|
Zveme vás na online konferenci zaměřenou na prevenci výchovných obtíží a vzniku sociálně patologických jevů s přihlédnutím k situaci v Pardubickém kraji.

Cílem regionální konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jaký vliv má prostředí a rodina na vznik výchovných obtíží u žáků a dětí. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako důležitý faktor při vzniku sociálně patologických jevů chování u dětí a žáků. Během konference představíme jednotlivé aktéry, kteří napomáhají snižovat negativní vliv sociálního znevýhodnění na chování dětí a zařízení, která se s problémem setkávají a aktivně ho řeší. Účastníci budou seznámeni s dobrými praxemi řešení výchovných problémů. Příspěvky se dotknou také důležitosti komunikace s rodiči, rané péče o děti a veškerých služeb, které mohou fungovat jako prevence problémového chování.

 

Konference se koná online 25. 11. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-pardubicky-kraj/

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.