Pozvánka: Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání

||Pozvánka: Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání

Pozvánka: Regionální konference pro kraj Vysočina, Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání

2021-08-23T14:20:04+02:0020 srpna, 2021|Aktuality|
Zajímají vás možnosti využívání sítí odborníků pro podporu inkluzivního vzdělávání? Chcete načerpat zkušenosti z praxe se zaváděním pozic školních psychologů a sociálních pedagogů? Pak právě pro vás je určena regionální konference s názvem Rozvoj podpůrných sítí inkluzivního vzdělávání.

Cílem konference je představit stav sociálního vyloučení v regionu a v obecnějších souvislostech ozřejmit, jak se sociální zázemí dětí a žáků promítá do jejich školního úspěchu. Sociální znevýhodnění bude představeno nejen jako objektivní překážka k plnohodnotnému vzdělávání, ale také jako oblast, jejíž negativní vliv je možné vhodnými opatřeními a ve spolupráci různých aktérů snižovat. Příspěvky se zaměří na využívání dostupných nástrojů a sítí podpory sociálně znevýhodněných žáků a na důležitost podpůrných profesí.

Konference se koná online 23. 9. 2021 od 8:30 do 16:30 prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-vysocina/

Těšíme se na vaši účast!

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.