Pozvánka: Regionální online konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“

||Pozvánka: Regionální online konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“

Pozvánka: Regionální online konference pro Královéhradecký kraj „Škola jako druhá rodina“

2021-08-23T14:20:51+02:0018 května, 2021|Aktuality|
Zveme vás na online regionální konferenci s názvem Škola jako druhá rodina. Budování vztahů ve škole a se školou

Cílem konference je poukázat na výchozí podmínky rodinného zázemí ve vzdělávání sociálně znevýhodněných děti a akcentovat možnosti jejich podpory ze strany školy, respektive školy ve spolupráci s dalšími podpůrnými subjekty.
Konference bude klást důraz na hledání vhodných nástrojů podpory, zejména na budování bezpečného prostředí školy jako základního předpokladu rozvinutí potenciálu každého žáka. Za tímto účelem chceme diskutovat o dopadech pandemie na kvalitu života dětí a naznačit cesty postupné obnovy zdravých třídních kolektivů.

Konference se koná dne 9. června 2021 od 8:15 do 16:15 hodin prostřednictvím aplikace Lifesize.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference: https://www.socialni-zaclenovani.cz/konference-khk/

Těšíme se na vaši účast!

 

Konference je realizována v rámci individuálního projektu OP VVV Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586. Hlavním cílem projektu je dosáhnout uplatnění principů inkluzivního a kvalitního vzdělávání na participativním základě a vytvořit podmínky pro dlouhodobé udržení a rozvoj opatření vzniklých v průběhu projektu v obcích do projektu zapojených.