Pozvánka: Workshop k problematice komunitní práce

||Pozvánka: Workshop k problematice komunitní práce

Pozvánka: Workshop k problematice komunitní práce

2021-11-23T15:12:14+01:0023 listopadu, 2021|Aktuality|

Workshop s názvem „Zkušenosti z Třince na Borku“ se bude týkat metody komunitní práce a jejího uplatnění v komunitě Borek v Třinci, kde se realizuje již desátým rokem. Účastníci dostanou odpovědi na otázky typu: Co je komunitní práce a jaké jsou její principy? Jak porozumět komunitě a jejím potřebám? Jak vznikají akční a tematické skupiny? Jaký je průběh práce na tématech s komunitou? Jaká je role komunitního pracovníka? Jaké úspěchy a neúspěchy praxe v Třinci přináší? a další, které budou účastníky zajímat. Workshop bude opřen o praktické zkušenosti komunitní pracovnice z dlouhodobé realizace komunitní práce na Borku.

Lektorkou workshopu bude Mgr. Iveta Kowolová (sociální a komunitní pracovnice), která je absolventkou magisterského oboru sociální práce se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě. Po studiích (v roce 2013) nastoupila do neziskové organizace Bunkr, o. p. s., kde na různých pozicích a pracovních postech působí dodnes. Skrze pozici sociální pracovnice pro děti a mládež se přes dětský Streetwork, ze kterého se komunitní práce v lokalitě Borek rekrutovala, dostala k oboru komunitní práce. Práce s komunitou v lokalitě Borek si prošla mnohými stádii a lektorka tak měla možnost sbírat v této oblasti různorodé zkušenosti. V práci s lidmi velmi čerpá také z dvouletého sebezkušenostního výcviku kontaktní práce realizovaného u České asociace streetwork. Nyní je studentkou doktorského studia sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a svou disertační práci zaměřuje na téma lídrovství v sociálně vyloučených lokalitách.

Akce se uskuteční 7. prosince 2021 od 9:00 do 13:00 hodin online formou. Časový harmonogram akce je k dispozici zde.

Máte-li o účast na workshopu zájem, vyplňte, prosím, do 2. prosince 2021 registrační formulář. Odkaz, na němž se workshop uskuteční, obdrží zaregistrovaní účastníci e-mailem po skončení registrací.

V případě jakýchkoli dotazů k akci se obracejte na e-mail: eliska.buocikova@mmr.cz.

 

Workshop je realizován v rámci projektu OPZ Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.