Pozvánka: Workshop k problematice mapování a budování sítí v oblasti bydlení

||Pozvánka: Workshop k problematice mapování a budování sítí v oblasti bydlení

Pozvánka: Workshop k problematice mapování a budování sítí v oblasti bydlení

2021-10-14T17:23:55+02:0025 srpna, 2021|Aktuality|

Zveme Vás na workshop k problematice mapování a budování sítí v oblasti bydlení. Akce s názvem „Alternativy pro řešení sociálního bydlení na příkladu sociální realitní služby“ se uskuteční 15. září 2021 od 9:30 hodin  prezenční formou v prostorách Akademie veřejného investování MMR v Praze a její předpokládaný konec je naplánovaný na 16:00 hodin.

Lektory workshopu budou Mgr. Eduard Šišpela a Bc. Adam Pospíšil, pracovníci plzeňského projektu „Víc než jen bydlení“, v rámci kterého nabízí sociálně odpovědnou realitní službu pro osoby v bytové tísni v Plzni a okolí. Jejich cílem je ve spolupráci se soukromými vlastníky bytů poskytnout standardní nájemní bydlení lidem, kteří na běžném realitním trhu nemají rovné příležitosti. „Víc než jen bydlení“ přináší do oblasti sociálního bydlení, které dnes již některá města a obce poskytují, další možnosti.

V průběhu workshopu budou účastníci seznámeni s praktickými zkušenostmi realizátorů výše zmíněného projektu. Bude detailně představen inovativní model, který využívá spolupráce poskytovatelů sociálních služeb, soukromých majitelů nemovitostí a pracovníků sociální realitní služby při řešení problematiky osob v bytové nouzi.

Ústředními tématy workshopu budou:

  • předpoklady úspěchu sociální realitní služby, výhody a nevýhody spolupráce se soukromým trhem nemovitostí;
  • nastavení funkční spolupráce v síti aktérů projektu, prevence rizik a řešení problémů;
  • řešení konfliktu zájmů mezi poskytováním sociální služby a péčí o oprávněné zájmy majitelů bytů;
  • rovnováha potřebnosti klienta a udržitelnosti jeho bydlení;
  • získávání majitelů bytů ke spolupráci;
  • kritéria vstupu klientů do projektu;
  • možnosti spolupráce s dalšími aktéry – kraje, města, obce, Úřad práce apod.

V průběhu workshopu bude dostatečný prostor pro interaktivní diskuzi o jednotlivých tématech.

Máte-li o účast na workshopu zájem, prosíme Vás o vyplnění registračního formuláře do úterý 31. srpna 2021.

Další informace k workshopu včetně časového harmonogramu akce zašleme zaregistrovaným účastníkům nejpozději na začátku září.

Těšíme se na Vaši účast!

Workshop je realizován v rámci projektu OPZ Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování, reg. č. projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.