Pozvánka: Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

||Pozvánka: Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

Pozvánka: Závěrečná konference projektu Systémové zajištění sociálního začleňování

2022-10-17T11:06:47+02:0017 října, 2022|Aktuality|
Cílem konference je prezentovat výsledky projektu a představit výzvy i bariéry, kterým čelí obce při realizaci politiky sociálního začleňování. Dotkneme se problematiky práce s daty, bydlení, bezpečnosti a potřebnosti komplexního přístupu. Budeme diskutovat o úspěších i o tom, co je potřeba změnit na místní, či národní úrovni.

Konference se bude konat 7. 11. 2022 od 9:30 do 15:30 v Barokním refektáři dominikánského kláštera v Praze (Jilská 5, Praha 1), www.refektar.cz. Zúčastnit se můžete také online prostřednictvím virtuální místnosti nebo online streamingu.

Konference je určena zejména pro aktéry politiky sociálního začleňování, zástupce orgánů státní správy, samosprávných celků, odborných organizací, akademického prostředí a NNO.

Bližší informace o programu a registraci naleznete na stránkách konference.

Registrace účastníků probíhá do 27. října 2022.

Těšíme se na Vaši účast!

 

 

Akce se koná za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605