Přechod Agentury pro sociální začleňování na Ministerstvo pro místní rozvoj

||Přechod Agentury pro sociální začleňování na Ministerstvo pro místní rozvoj

Přechod Agentury pro sociální začleňování na Ministerstvo pro místní rozvoj

2019-12-20T09:40:38+01:0020 Prosinec, 2019|Aktuality|
Rádi bychom vás informovali, že na základě usnesení vlády České republiky č. 552 ze dne 30. července 2019 se s účinností k 1. lednu 2020 výkon agendy zajišťované Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování přesouvá z Úřadu vlády ČR na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Na procesech, které s přesunem souvisí, jsme během podzimu intenzivně pracovali, takže stávající spolupráce našeho odboru a našich pracovníků s obcemi a dalšími partnery nebude ve svém obsahu nijak dotčena. Působnost Agentury zůstává zachována ve stejném rozsahu jako dosud.

Je však nezbytné zmínit, že v rámci takto velké organizační změny dochází v rámci odboru k personálním změnám, a to nejen na centrální, ale i lokální úrovni. Děláme maximum pro to, aby se tyto změny našich partnerů co nejméně dotkly. Již od 6. ledna 2020 budou probíhat výběrová řízení na uvolněné pozice, takže s našimi novými pracovníky se naši partneři setkají v nejbližší době. Do doby, než budou opětovně obsazeny uvolněné pozice, zejména metodiků a lokálních konzultantů, budou kontaktními osobami vedoucí regionálních center, nebo pověřené osoby (viz níže uvedený přehled). Jsou připraveni vaše potřeby a požadavky plynule řešit a průběžně poskytovat informace o nových kontaktních osobách v lokalitách. Stávající mobilní telefonní čísla pracovníků odboru zůstávají v platnosti.

Kontaktní osoby:
• Regionální centrum západ – Bc. Michal Kratochvil, vedoucí oddělení, tel. 724757922
• Regionální centrum střed – Mgr. Ivana Hrubá, pověřená řízením, tel. 720950066
• Regionální centrum východ – Mgr. Jan Mochťák, vedoucí oddělení, tel. 725001925
• Pro účely MAP je kontaktní osobou Mgr. Marta Miklušáková, vedoucí oddělení řízení a koordinace, tel. 602315321 nebo Martin Dobeš, tel. 720724156

Věříme, že společným úsilím budeme i nadále úspěšně pokračovat v započaté práci.

Přejeme vám krásné prožití nadcházejících Vánoc a vše nejlepší do roku 2020!