PŘÍRUČKY DOBRÉ PRAXE

|PŘÍRUČKY DOBRÉ PRAXE
PŘÍRUČKY DOBRÉ PRAXE2021-11-01T12:08:06+01:00

 

Úvodní slovo Mgr. Jany Hanzlíkové, náměstkyně pro řízení sekce bydlení a sociálního začleňování MMR, k publikaci Příruček dobré praxe

 

Vážení čtenáři,

předkládáme vám soubor dobrých či inspirativních praxí obcí, nestátních organizací, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů, které hledají cesty, jak předcházet sociálnímu vyloučení nebo sociální vyloučení a jeho dopady omezit. Příklady, které přinášíme, proto nabízejí řešení nejenom pro obce, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, ale i pro ty, které se snaží jejich vzniku předcházet prevencí.

Příklady uvedené v této příručce zahrnují oblasti bezpečí, bydlení, oddlužení, zaměstnávání, sociálních služeb či podpory rodiny, další příklady z oblasti zdraví, komunitní práce a participace budou následovat společně s metodikami. Členění do takto ohraničených kapitol však má přirozeně své limity: Starosti a problémy, kterým čelí obyvatelé vyloučených lokalit i jejich zástupci ve veřejné správě, nelze vždy jednoznačně přiřadit k určitému tématu – potíže s dluhy často generují problémy s bydlením, příčinou dluhů bývají dlouhodobé zdravotní problémy, špatné bydlení se jednoznačně odráží ve výsledcích vzdělávání, to má fatální dopad na pracovní uplatnění a výčet souvislostí tak nebere konce.  Z popsaných příkladů je zřejmé, že nejúčinnější pomoc nabízí multidisciplinární přístup týmů, které právě takové souvislosti mapují a snaží se je postihnout ve vzájemné provázanosti, ať už takový přístup vzniká na půdě jedné organizace nebo hned několika, jež se propojí a řešení hledají společně.

Dobré praxe, které přinášíme, nabízejí širokou škálu aktivit či procesů, jenž přinášejí menší či větší posun k lepšímu. Výběr nebyl jednoduchý, protože stanovení objektivních kritérií, která by dobré praxe jednoznačně identifikovala, může být záludné: Kde jsou hranice očekávaného standardu a kde dobré praxe? Lze za dobrou praxi označit procesy, které jsou financované na projektové bázi, a jejich udržitelnost tak není zaručena?  Výběr jsme proto činili zejména tak, abychom zohlednili co největší záběr různých příkladů, které nabízejí inspiraci v oblasti sociálního vyloučení, a lze je bez zásadních změn replikovat v dalších organizacích či obcích.

Přeji vám proto zajímavé čtení a pevně doufám, že se inspirace a dobré praxe v oblasti sociálního začleňování budou i díky této publikaci šířit dále.

Září 2021

Jana Hanzlíková

Jednotlivé příručky si můžete stáhnout zde: 

Bydlení 2021

Bezpečí 2021

Dluhy 2021 

Rodina 2021

Zaměstnanost 2021

Zdraví 2021

Komunitní práce 2021

Metodika komunitní práce 2021

Sociální participace 2021

Metodika sociální participace 2021

Metodika zdraví 2021