Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

||Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami

2020-10-26T11:25:44+01:0023 října, 2020|Aktuality|
Jednou z hlavních příčin sociálního vyloučení je nedostatečně kvalitní a inkluzivní vzdělávání. Obce, které se snaží problematiku sociálního vyloučení ve vzdělávání řešit, často postrádají potřebné znalosti a kompetence. Odbor pro sociální začleňování (Agentura) realizuje od roku 2016 Projekt Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, jehož cílem je umožnit plnohodnotné začlenění inkluzivního vzdělávání do systému práce Agentury v lokalitách. K tomu využívá sítě lokálních konzultantů ve spolupracujících obcích i skupinu expertů v oblasti vzdělávání.

„Agentura byla vládou ČR zřízena jako odborné pracoviště poskytující odbornou a metodickou podporu a služby při realizaci opatření souvisejících s procesem začleňování dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nikoli jako přímý poskytovatel služeb občanům. Tomu odpovídá nastavení projektu. Někdy se na to ale zapomíná,“ uvádí ředitel Agentury, David Beňák.

Cílovými skupinami jsou v první řadě zaměstnanci veřejné správy, samospráv, škol a organizací aktivních v oblasti vzdělání. Konzultanti inkluzivního vzdělávání ve spolupracujících lokalitách jsou s nimi v každodenním kontaktu. Společně připravili již stovky opatření, která zlepšují možnosti vzdělávání dětí z vyloučeného prostředí. Tato opatření jsou popsána v Místních plánech inkluze jednotlivých obcí, kterých do současnosti vzniklo již čtyřicet osm.

Projekt je v mnoha ohledech průkopnický a v oblasti systémového řešení vzdělávání znevýhodněných dětí představoval pro Agenturu vstup do dosud neprobádané oblasti. Díky jeho působení mnohé obce začaly řešit problematiku sociálního vyloučení z pohledu zřizovatele škol. Například Liberec získal na podporu společného vzdělávání dotaci 77 milionů korun. Náměstek primátora Ivan Langr k tomu řekl: „Je to zcela mimořádný úspěch, takové peníze bychom přímou systémovou cestou na tzv. podpůrná opatření z MŠMT nikdy nemohli dostat.“ Obdobně úspěšní byli například v Ostravě, která získala téměř sto milionů korun, v Brně, nebo Jihlavě.

V rámci projektu probíhá i hodnocení dopadu jeho aktivit. Evaluace se zaměřuje jak na hodnocení průběhu spolupráce s partnery, tak i na hodnocení krátkodobých a dlouhodobých dopadů přijatých opatření. „Výsledky, oproti kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu, ukazují, že díky podpoře Agentury se v mnoha obcích podařilo nastartovat nejrůznější aktivity jako kariérové poradenství, činnosti koordinátorů inkluze a školních psychologů, nebo doučování ve spolupráci s neziskovými organizacemi, které mají přímý vliv na sociální začlenění dětí z vyloučeného prostředí. Jen v roce 2019 tak těmito projekty bylo podpořeno 3542 dětí a žáků,“ uzavírá David Beňák.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. Projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.