Platforma velkých měst: Ostravští partneři zjišťovali, jak se v Brně daří sociálním inovacím

||Platforma velkých měst: Ostravští partneři zjišťovali, jak se v Brně daří sociálním inovacím

Platforma velkých měst: Ostravští partneři zjišťovali, jak se v Brně daří sociálním inovacím

2024-05-27T12:56:00+02:0027 května, 2024|Aktuality|

Jak vytvářet služby, aby vyhovovaly potřebám neohroženějších skupin obyvatel, kterým standardní služby nevyhovují? Jak vytvářet natolik rozmanitou nabídku služeb, aby každý našel podporu na míru? Zástupci našich partnerských organizací, mezi nimiž nechyběly odbornice z ostravského magistrátu a sociální pracovnice z neziskového sektoru, hledali odpovědi na tyto otázky během setkání platformy velkých měst spolupracujících s Agenturou. V rámci celodenního programu postupně navštívili několik brněnských organizací poskytujících služby lidem se závislostí na návykových látkách a romským rodinám.

Mezi tyto inovativní organizace patří Společnost Podané ruce o.p.s., již čtyři roky provozující Centrum Vlhká, které poskytuje tzv. mokré služby určené lidem bez domova a současně se závislostí na alkoholu. Klíčovou součástí této sociální služby, registrované jako kontaktní centrum, je program kontrolovaného pití zahrnující pravidelný kontrolovaný výdej alkoholu za nákladovou cenu. Výdej probíhá za přítomnosti sociálního pracovníka, který pomáhá klientům postupně snižovat rizika spojená s nadměrným pitím. Prostor funguje také jako komunitní centrum, kde se lidé organizují a vzájemně se podporují. Pomoc nabízí adiktolog a sociální pracovníci, kteří zprostředkovávají například bydlení nebo setkání s lékařem.

Tým terénních programů představil také takzvaný aplikační vůz, tedy program bezpečnější aplikace a prevence předávkování, který vychází ze zahraničních zkušeností a vůbec poprvé se testuje i v Česku. Tento inovativní program využívá bývalý sanitní vůz k bezpečné aplikaci návykových látek za přítomnosti terénních sociálních pracovníků. Ambicí této méně rizikové alternativy je snížit počet lidí aplikujících návykovou látku na veřejných toaletách nebo v parcích. Součástí tohoto experimentu je rozsáhlá evaluace, která má prokázat, zda je aplikační vůz účinným způsobem snižování rizik spojených s injekčním užíváním drog.

V odpoledních hodinách zavítali návštěvníci do organizace Renadi, jež se také zaměřuje na problematiku závislostí. K aktivitám organizace patří projekt Housing First fungující na principech tzv. recovery. Cílem projektu je zabydlování osob, převážně jednotlivců, se závislostí na alkoholu. Při výběru klientů je klíčová spolupráce s psychiatrickými nemocnicemi. V Renadi proběhlo setkání s týmem terénních programů a ojedinělého kontaktního centra zaměřeného na snižování rizik v oblasti užívání alkoholu či gamblingu.

Další navštívenou organizací byl DROM, romské středisko, který se specializuje na asistenci obětem a pachatelům trestné činnosti. Tato městská příspěvková organizace funguje již od roku 1989 a organizuje pravidelná setkání multidisciplinárních týmů, které monitorují a řeší aktuální témata v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti ve vybraných lokalitách.

Poslední zastávka „brněnské tour“ se uskutečnila v organizaci IQ Roma servis, která se zaměřuje na podporu Romů v různých oblastech jejich života. Poskytuje rozsáhlé sociální služby a poradenské programy, část z nich cílí na děti a mládež. Výjimečným počinem je program Gendalos podporující žáky a studenty ve studiu, od doučování, přípravy na přijímací zkoušky, přes mentorství, zvyšování měkkých dovedností až po nabídku studijních stipendií.

Uskutečněná exkurze do Brna není v rámci platformy velkých měst výjimečnou událostí. Podobných setkání proběhlo již několik v Brně či Ostravě. Města sdružená v rámci platformy, mezi něž patří Liberec, Jihlava, Jablonec nad Nisou, Chomutov a Děčín, se střetávají na pravidelných online setkáních, na kterých se seznamují s inspirací ze zahraničí či jiných českých měst. Platformy velkých měst organizuje Agentura v rámci projektu Rozvoj systémů pro sociální začleňování.

 

 


Text vznikl v rámci realizace projektu „Rozvoj systémů pro sociální začleňování“ reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_004/0000366
.