Reakce na vystoupení starosty obce Rotava v XTV

||Reakce na vystoupení starosty obce Rotava v XTV

Reakce na vystoupení starosty obce Rotava v XTV

2019-12-13T17:06:40+01:0013 prosince, 2019|Aktuality|
V souvislosti s vystoupením starosty města Rotava, pana Michala Červenky v médiích (XTV) dne 5. prosince 2019, kde byla mimo jiné zmíněna činnost Odboru (Agentury) pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (dále jen odbor), považujeme za vhodné se k některým sdělením pana starosty vyjádřit.

Odbor je vládou ČR pověřen pomáhat samosprávám v oblasti sociálního začleňování. V současné době spolupracujeme s více jak 166 obcemi v celé ČR. Tato spolupráce přinesla již řadu pozitivních ohlasů a reálných změn, které se promítají do kvality života všech obyvatel. Některé obce s námi spolupracují opakovaně v různých režimech podpory.

Vedení města Rotava bylo od začátku zahájení spolupráce s naším odborem (v roce 2017) informováno o problematické situaci na místní ZŠ. Vstupní analýza kterou náš odbor zpracoval (Vstupní analýza v oblasti vzdělávání měst Rotavy a Nové Vsi, ASZ, 2017, uvádí, že místní ZŠ je rodiči vnímána jako uzavřená a špatně komunikující. Na tomto základě jsme navrhli vytvoření podrobného plánu, který by pomohl zvrátit nepříznivý trend umisťování žáků do jiných ZŠ a zastavil by proces „růstu etnické homogenity“ a s tím spojené negativní jevy. Situace bohužel nebyla řešena a důsledkem je stále patrnější trend snižování počtu žáků, viz níže graf.

Změnit situaci v této základní škole bude obtížné, ale i přesto jsme připraveni vedení města poskytnout maximální pomoc. V naší praxi jseme se již setkali se školami, které se v podobné situaci ocitly, avšak díky podpoře města a práci vedení školy se jim podařilo tento trend úspěšně zvrátit.

Často jsme byli facilitátory těchto změn, neboť naším úkolem je pomoci vytvořit ve školách takové prostředí, aby každé dítě získalo kvalitní vzdělání bez rozdílu barvy pleti, národnosti, pohlaví, etnicity, zdravotních či socioekonomických znevýhodnění. Stejný přístup prosazujeme i v oblasti bydlení, zaměstnanosti, zdravotní péče, bezpečnosti, abychom jmenovali ty nejdůležitější.
S ohledem na fakt, že v ČR je stále trendem vnitřní migrace zejména sociálně slabšího obyvatelstva, můžeme jen doporučit, aby se vedení města tímto fenoménem zabývalo a hledalo vhodná řešení, např. nákupem bytů do osobního vlastnictví. Nicméně je důležité, aby aktivity byly realizovány s ohledem na potřeby všech obyvatel, které, jak dobře víme, mohou být odlišné.

Jsme si dobře vědomi, jakým výzvám, socioekonomickým, kulturním i demografickým musí vedení města čelit a jsme připraveni jej v jeho inkluzivních aktivitách, které budou směřovat ke snižování sociálních bariér a zlepšování sousedských vztahů plně podpořit. Jsme si jisti, že díky našim dlouholetým zkušenostem, znalostem místních podmínek a schopnosti zainteresovat potřebné další aktéry na lokální, regionální i celostátní úrovni, můžeme negativní trendy v oblasti školství i občanského soužití postupně zlepšovat.

Z našeho pohledu je pro budoucnost města a zejména pro kvalitní soužití mezi všemi jeho občany důležité, aby vedení města Rotava zahájilo s námi, nebo s dalšími partnery, kteří se v této oblasti angažují (např. neziskové organizace) konstruktivní dialog, který by pomohl nastartovat klíčové změny a posílil aktivity v oblasti inkluzivního vzdělávání a sociálního začleňování jako celku.