Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

||Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

Romské organizace spustily kampaň ke sčítání: Me som Rom, me som Romňi, amen sam Roma! A so tu?

2021-04-06T10:24:45+02:006 dubna, 2021|Aktuality|
Zastřešující organizace RomanoNet ve spolupráci s dalšími organizacemi připravila online kampaň, kterou chce oslovit Romy, aby se hlásili při letošním Sčítaní lidu, domů a bytů k romské národnosti nebo jako svůj mateřský jazyk uvedli romštinu.

„Považujeme za důležité, aby se Romové hlásili ke své národnosti, protože data, která nám sčítaní přinese, mohou ovlivnit, jak v následujících letech bude v České republice probíhat inkluze Romů,“ uvádí ředitel organizace RomanoNet Michal Miko.

Kampaní organizace reagují na nízkou informovanost Romů a Romek v souvislosti se Sčítáním 2021 a také vyvracejí mýty, které se okolo sčítaní šíří mezi samotnými Romy.

„Je až zarážející, jak málo Romů ví, že se mohou přihlásit k romské národnosti nebo uvést obě národnosti, pokud se cítí být Čechem i Romem. Částečně je to způsobené nepochopením rozdílu mezi občanstvím, tedy úředně stanovenou státní příslušností, a národností, kdy můžeme projevit svobodnou vůli a vyjádřit sounáležitost s historií a kulturou svých předků,“ dodává Miko a je přesvědčený, že rozhodování ovlivňuje i strach pramenící z historické zkušenosti s různými soupisy, které vedly ke genocidě Romů, a možná i snaha demonstrovat začlenění do české společnosti společně s touhou být přijímáni za její rovnoprávné členy.

Kampaň je postavena na videích, v nichž Romové a Romky vysvětlují, proč je podle nich zásadní do sčítacího formuláře uvést romskou národnost a jako svůj mateřský jazyk romštinu. Videa jsou pak umisťována na stránku www.amensamroma.cz a jsou sdílena na sociálních sítích. Kvůli pandemii COVID-19 se kampaň koná výhradně v online prostoru.

„Listina základních práv a svobod etnickým menšinám zaručuje právo na sebeurčení, ale uplatňování tohoto práva souvisí i s tím, kolik příslušníků menšiny v dané zemi žije. Když se nebudeme my Romové hlásit ke své národnosti, nikdo nás za ně nebude oficiálně považovat, nebudeme mít možnost uchovat a rozvíjet svoji kulturu a jazyk,“ uvádí ve svém příspěvku ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová a dodává, že ona sama se přihlásí k romské a české národnosti.

Své důvody v postupně zveřejňovaných videí vysvětlují známé romské osobnosti, ale i neznámí, „obyčejní“ Romové a Romky.

„Video vzkazy od Romů a Romek pak doplňuje video, v němž vysvětlujeme rozdíl mezi národností a občanstvím a také se snažíme zmírnit obavy z možného zneužití poskytnutých informací,“ popisuje Michal Miko.

Kampaň doplňuje diskuzní pořad ROMEA TV Přiznat barvu, články na zpravodajském serveru Romea.cz nebo audio příspěvky z pořadu Českého rozhlasu O Roma vakeren na téma Sčítání 2021. Mýty o sčítání lidu bude ve svém obsahu vyvracet online televize Tuke.TV.

Na kampani se podílejí členské organizace RomanoNetu – ROMEA, o. p. s., Romodrom, o. p. s., Slovo 21, z. s., Vzájemné soužití, z. s., Romano jasnica, z. s., Kleja, z. s., Awen amenca, z. s., IQ Roma servis, z. s., Společně – Jekhetane, o. p. s., Khamoro, o. p. s., Otevřená společnost, o. p. s. a spolupracující organizace Ara Art, z. s. a Tuke.TV.

Zdroj: RomanoNet
Redakčně kráceno