Spolupráce města Dubí a Agentury pro sociální začleňování má příznivé výsledky

||Spolupráce města Dubí a Agentury pro sociální začleňování má příznivé výsledky

Spolupráce města Dubí a Agentury pro sociální začleňování má příznivé výsledky

2021-11-29T15:15:03+01:0027 ledna, 2019|Aktuality|
Dubí, 29. 8. 2018 - Městu Dubí se v posledních několika letech podařilo zavést řadu opatření, která napomáhají sociálnímu začleňování jeho obyvatel.

Výrazně klesla kriminalita, objevily se služby pomáhající lidem z dluhových pastí a vzniká řada aktivit zaměřených na volný čas dětí a mládeže. Také se podařilo získat finance na několik odborných učeben v základní škole, které zde do této chvíle chyběly. Agentura pro sociální začleňování s městem spolupracuje od roku 2015.

Roku 2015 se podařilo do města přivést neziskovou organizaci Květina z .s., zajišťující sociální služby, které zde do té doby chyběly. Především se jedná o klub pro děti a mládež MAGNET v kombinaci s terénním programem. Další poskytovanou službou je pak sociálně aktivizační služba, která poskytuje velmi intenzivní osobní asistenci rodinám s dětmi a snaží se jim tak pomoci překonat překážky spojené se sociálním vyloučením a motivovat je k úspěšnému zařazení do společnosti. Sociální služby nyní podporují 50 až 100 obyvatel.

„Ze strany vedení města jsou poskytované služby považovány za důležité, funguje zde velmi dobrá spolupráce se sociálním odborem,“ říká starosta Petr Pípal. Jak terénní program, tak sociálně aktivizační služba byly finančně podpořeny z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů za místní podpory Agentury pro sociální začleňování.

Město dále realizuje projekt „Šance pro každého“. V rámci projektu se povedlo zajistit navýšení počtu speciálních pracovníků města, kteří v obci pomáhají policii s udržováním veřejného pořádku. Jsou to takzvaní Asistenti prevence kriminality, jejichž původní počet se podařilo navýšit o 4 osoby, celkem nyní bude asistentů šest.

„Samotní asistenti jsou občany vnímáni pozitivně, došlo k rapidnímu poklesu přestupků proti veřejnému pořádku nejen v lokalitě Pozorka, ale i v celém Dubí. Díky koordinované spolupráci škol, sociálního odboru a asistentů prevence kriminality se také velmi úspěšně daří eliminovat záškoláctví,“ říká velitel městské policie, Tomáš Pykal.

Součástí projektu „Šance pro každého“ je i dluhová poradna, kterou realizuje Květina z. s. Poradna funguje od listopadu 2017 a poskytuje služby dva dny v týdnu, dopoledne přímo v lokalitě Pozorka, odpoledne pak v centru obce. Součástí projektu jsou také volnočasové výjezdové aktivity pro děti.

„Principem je rozvoj jejich sociálních dovedností, předcházení problémovému chování, nabídka alternativního trávení volného času a také poznání nových míst. Většina dětí z lokality Pozorka byla nejdále pouze v několik kilometrů vzdálených Teplicích. Již se uskutečnily dva letní výjezdy pro děti ve věku 15-18 let. Odezva je v tomto případě velice dobrá,“ uvádí vedoucí organizace Květina z. s. Barbora Bočková.

Dalším úspěchem je zajištění zdrojů pro výstavbu komunitního centra, která se v současné době začíná realizovat. Cílem je vytvořit zázemí jak pro sociální služby, tak pro různé zájmové spolky a kroužky. Součástí bude i venkovní hřiště pro děti a mládež. Vzhledem k tomu, že komunitní centrum je umístěno v lokalitě Pozorka, stane se pravděpodobně středobodem aktivit v lokalitě.

Z operačního programu IROP se také se podařilo získat finance na zlepšení infrastruktury základní školy, kde budou vybudovány odborné učebny, které zde do té chvíle chyběly.