Spolupráci s Agenturou hodnotí v Moravské Třebové pozitivně. Nyní schválili Strategický plán sociálního začleňování.

||Spolupráci s Agenturou hodnotí v Moravské Třebové pozitivně. Nyní schválili Strategický plán sociálního začleňování.

Spolupráci s Agenturou hodnotí v Moravské Třebové pozitivně. Nyní schválili Strategický plán sociálního začleňování.

2019-11-07T11:05:58+01:007 listopadu, 2019|Aktuality|
Zastupitelstvo města Moravská Třebová schválilo 4.11. 2019 Strategický plán sociálního začleňování. Plán představuje široce pojatou strategií zahrnující oblasti vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, dluhové problematiky, sociálních služeb i obecně podpory sociální soudržnosti a rozvoje obce či regionu.

Před jednáním zastupitelstva se ředitel Odboru (Agentury) pro sociální začleňování, David Beňák, spolu s dalšími kolegy, setkal se starostou města Tomášem Kolkopem, tajemnicí Terezou Sísovou a vedoucí odboru sociálních věcí a školství Jitkou Selingerovou. Během setkání účastníci projednali dosavadní zkušenosti s činností Agentury v obci, a zaměřili se na budoucí spolupráci v oblasti vzdělávání.

Město doposud spolupracovalo s Agenturou formou takzvané vzdálené dílčí podpory. V jejím rámci byly definovány dvě základní oblasti spolupráce, bydlení a sociální služby. Agentura pomáhala při tvorbě bytové koncepce dostupného bydlení a plánování finančních zdrojů pro jeho zajištění a návazných sociálních služeb.

„Naše činnost v Moravské Třebové byla hodnocena velmi pozitivně. Věřím, že se nám na úspěšnou spolupráci podaří navázat po schválení Strategického plánu sociálního začleňování, který poskytne obci nové nástroje pro řešení sociálního vyloučení a umožní čerpat prostředky z evropských fondů,“ doplnil po schůzce David Beňák.