Stát může účinně vrátit lidi z ubytoven do bytů, ukazuje analýza. Receptem je mimořádná okamžitá pomoc

||Stát může účinně vrátit lidi z ubytoven do bytů, ukazuje analýza. Receptem je mimořádná okamžitá pomoc

Stát může účinně vrátit lidi z ubytoven do bytů, ukazuje analýza. Receptem je mimořádná okamžitá pomoc

2020-07-24T17:53:46+02:0027 července, 2020|Aktuality|
Stát má v rukou silnou zbraň proti bezdomovectví – mimořádnou okamžitou pomoc. Analýza Agentury pro sociální začleňování ukázala, že pokud je tato jednorázová dávka vyplacena na úhradu kauce v nájemním bytě, až 85 % domácností je schopno si nové bydlení udržet.

Výzkumníci Agentury pro sociální začleňování zkoumali úspěšnost dávky na úhradu kauce v nájemních bytech pomocí administrativních dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Odhalili, že po roce od přiznání dávky si standardní bydlení v bytě udrželo 85 % domácností. „Po dalším roce tento podíl sice poklesl, ovšem jen o 6 procentních bodů, takže po celkem dvou letech od přiznání dávky se podařilo vyřešit bezdomovectví u více než tří čtvrtin domácností. Naopak u domácností příjemců doplatku na bydlení v na ubytovnách a azylových domech, kteří dávku nezískali, přetrvává bezdomovectví a vyloučení z bydlení minimálně v 60 % případů,“ vysvětluje Roman Matoušek, spoluautor analýzy.

Ačkoliv se dle získaných dat jedná o velice efektivní nástroj pro ukončování a prevenci bezdomovectví, počet přiznaných dávek mimořádné okamžité pomoci na úhradu kauce trvale klesá. Zatímco v roce 2016 bylo těchto dávek vyplaceno 545, o tři roky později už jen 359. „Poklesl sice také počet podávaných žádostí, nicméně v roce 2019 se v porovnání s předcházejícími roky zásadně zvýšil podíl žádostí, které jsou zamítnuty,“ dodává Matoušek.

Analýza dále upozornila na rozdílnou praxi jednotlivých poboček Úřadu práce při přiznávání mimořádné okamžité pomoci. Například v Jihočeském nebo Olomouckém kraji se podíl přiznaných dávek pohybuje okolo 80 %, v jiných krajích jen kolem 60 %.

„Nebydlení“ je pro stát drahé

Expertní tým Agentury přitom už před časem poukázal na obrovské finanční dopady bezdomovectví a bytové nouze na státní kasu. Spočítal, že náhlá bytová nouze tisícovky lidí představuje z hlediska veřejných rozpočtů možné ztráty, a to minimálně ve výši 250 milionů korun ročně. Pokud by stát dokázal pomoci lidem získat standardní bydlení pomocí jednorázové dávky, finanční zátěž by byla pro stát mnohem nižší.

Mimořádná okamžitá pomoc je efektivním a zároveň levným nástrojem pro ukončování bezdomovectví. Musí se nastavit jasná pravidla přiznávání mimořádné okamžité pomoci, abychom mohli naplno využít její potenciál,“ říká David Beňák, ředitel Agentury.

Celý text analýzy je ke stažení ZDE.

Foto: Michaela Danelová (iRozhlas.cz)

Analýza vznikla v rámci projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.