V OSTRAVĚ JEDNALA PRACOVNÍ SKUPINA PRO LEGISLATIVU O SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ

||V OSTRAVĚ JEDNALA PRACOVNÍ SKUPINA PRO LEGISLATIVU O SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ

V OSTRAVĚ JEDNALA PRACOVNÍ SKUPINA PRO LEGISLATIVU O SOCIÁLNÍM ZAČLEŇOVÁNÍ

2023-04-12T13:41:53+02:0027 ledna, 2019|Aktuality|
Praha/Ostrava, 24. 10. 2016 – Na ostravském magistrátu se dnes jednalo o klíčových legislativních návrzích v oblasti sociálního začleňování. S představiteli města a místními aktéry přijeli debatovat zástupci tvůrců tří připravovaných zákonů. Vedle témat sociálního bydlení a sociálního podnikání diskutovali také o dluhové problematice.

Jednání legislativní rady poskytlo unikátní příležitosti, kdy nejen představitelé města, ale i místní podnikatelé v sociálních službách a organizace věnující se dluhové problematice nebo bydlení sociálně slabých mohli se zástupci tvůrců legislativních změn v daných oblastech probrat své podněty a připomínky. Jednání se účastnili také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva spravedlnosti. Představitelé města Ostrava zde mimo jiné představili ostravskou koncepci sociálního bydlení.

„Při tvorbě legislativy je důležité znát i názor lidí z praxe, jaké v připravovaných legislativních změnách vnímají příležitosti, zda mají jejich podporu, nebo naopak jaké vidí bariéry. Je zcela zásadní, aby tak klíčové návrhy – jako zákon o sociálním bydlení a zákon sociálním podnikání, ale dnes se bavíme také o návrhu novely insolvenčního zákona – nebyly odtržené od reality a byly skutečně přínosné a funkční,“ vysvětluje ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek účel dnešního jednání.

Jedním z podnětů, který z dnešního ostravského jednání vyplynul, je potřeba sladění dílčích legislativních předpisů v oblasti sociálního bydlení. Na jejich současné znění se totiž odkazuje i navrhovaný zákon. Konkrétně se jedná o situaci, kdy jdou dávky na bydlení i do prostor, které podle požadavků stavebního zákona, slouží k jiným účelům než bydlení.

V oblasti dluhové problematiky, se účastníci mimo jiné shodli, že při řešení chudoby a sociálního vyloučení je potřeba věnovat pozornost také legislativní úpravě chráněného účtu. V současné době je totiž možné exekučně zablokovat a inkasovat z bankovního účtu dlužníka i ty příjmy, které jsou exekučně nepostižitelné jako například nezabavitelné minimum po srážkách ze mzdy a důchodu nebo sociální dávky.

Pracovní skupina pro legislativu v moravskoslezské metropoli dnes zasedala již po čtvrté. Navázala tím na tradici Sekce pro lidská práva Úřadu vlády, která tato setkání například v případě novelizace zákona o hmotné nouzi ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování a Statutárním městem Ostrava, iniciovala.