Ve Vítkově řešili inkluzivní školství a sociální začleňování

||Ve Vítkově řešili inkluzivní školství a sociální začleňování

Ve Vítkově řešili inkluzivní školství a sociální začleňování

2020-10-20T16:08:35+02:0021 června, 2019|Aktuality|
Vítkov, 21. 6. 2019 - Zástupci obcí, základních škol a gymnázií, neziskových organizací a Místní akční skupiny Opavsko se sešli na veřejném setkání. Cílem bylo sdílení dobré praxe a podpora vzájemné spolupráce, ale také řešení aktuálních problémů a inspirace pro budoucí aktivity.

„Setkávání organizací zapojených do vzdělávání a vzájemná výměna zkušeností, jsou cestou, která vedou k začlenění dětí ze znevýhodněného prostředí do hlavního vzdělávacího proudu rychlým a efektivním způsobem,“ uvedla Diana Hovězáková, konzultantka inkluzivního vzdělávání ve Vítkově a Budišově.

Hlavními diskutovanými tématy bylo školství a inkluze, život rodin s dětmi na ubytovnách a budoucnost sociálního začleňování bez dotací.

„I přesto, že je inkluze stále kontroverzní téma, je potřeba si přiznat, že bez podpůrných aktivit, které jsou v rámci inkluzivních projektů realizovány, by stav na školách byl mnohem horší, než je nyní Výsledky zatím nejsou na první pohled viditelné, ale rozhodně přinesly pomoc dětem, rodinám i učitelům,“ sdělil jeden z účastníků setkání.

Setkání proběhlo ve formátu takzvaného Open space, kdy si účastníci sami vybrali témata k diskusi. V průběhu setkání pak v menších skupinkách pracovali na vybraném tématu, o kterém pak spravili ostatní. A co na setkání účastníci nejvíce ocenili? Zejména možnost získat množství nových informací od ostatních účastníků, ale také vzájemnou otevřenost a ochotu ke spolupráci na společných projektech.

Podobně setkání zhodnotily i organizátorky: „Velmi nás potěšil přátelský a vstřícný průběh debaty, množství nových nápadů a chuť společně řešit problematiku sociálního začleňování v regionu,“ doplnila Diana Hovězáková.

 

Tento materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.