Expert/ka na inkluzivní vzdělávání

||Expert/ka na inkluzivní vzdělávání
Expert/ka na inkluzivní vzdělávání2019-09-18T11:50:10+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující centrální expertní pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

Expert/ka na inkluzivní vzdělávání

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • Vzdělává a metodicky podporuje konzultanty inkluzivního vzdělávání, metodiky inkluzivního vzdělávání a další členy odborného projektového týmu a partnery v oblasti IKV;
 • vede strategická jednání s klíčovými partnery v oblasti výše zmíněných agend;
 • odborně a metodicky se podílí na tvorbě části Strategických plánů;
 • zaměřené na IKV;
 • aktivně vyhledává relevantní příklady dobré praxe IKV v ČR i v zahraničí; navrhuje a pomáhá rozvíjet na lokální úrovni nové nástroje úspěšné implementace IKV;
 • účastní se odborných seminářů, konferencí a dalších akcí relevantních tématu IKV v rámci svěřených oblastí;
 • účastní se setkání Odborného panelu na téma Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • podílí se na přípravě metodik vytvářených v rámci projektu;
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu.

 

Požadujeme:

 • VŠ se zaměřením na humanitní obory nejlépe pedagogického zaměření;
 • praxi v oblasti spolupráce veřejné správy, školství a neziskového sektoru;
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání, znalost problematiky strategického plánování;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • výborné komunikační schopnosti.

 

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu;
 • sick days;
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování;
 • 5 týdnů dovolené.

 

Pracoviště: Praha, nárazové vycestování do spolupracujících měst v rámci celé ČR

Pracovní poměr: práce na celý úvazek na dobu určitou do 30. dubna 2022 (doba realizace projektu)

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte do 15. 10. 2019 na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz.

Kontaktní osoba: Mgr. Marta Miklušáková, tel.: 602 315 321

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici Expert/ka  na inkluzivní vzdělávání“.