Expert/ka  na MAS

||Expert/ka  na MAS
Expert/ka  na MAS2019-09-18T11:42:20+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrové řízení na následující pozici:

 

Expert/ka  na MAS/ITI/IPRÚ/CLLD

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/pracovnice:

 • v zájmu synergie zajišťuje koordinaci činnosti Agentury, lokálních partnerů, místních samospráv a nositelů integrovaných územních nástrojů při realizaci strategických cílů Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám a sociálně integračních cílů ve strategiích integrovaných územních nástrojů (CLLD, ITI, IPRÚ) a jejich propojení na místní strategie sociálního začleňování, které jsou připravovány ve spolupráci s Agenturou;
 • monitoruje vývoj ve všech integrovaných územních nástrojích ITI a IPRÚ a v těch CLLD, na jehož území se realizuje Koordinovaný přístup nebo na jehož území se nachází zmapovaná sociálně vyloučená lokalita;
 • v součinnosti s dalšími experty zajišťuje metodickou podporu pro oblast sociálního začleňování v relevantních územích; garantuje zpracování metodiky sociálně-integrační práce ve specifických územích (venkovské oblasti, metropole a aglomerace);
 • zajišťuje organizaci vzdělávacích seminářů pro samosprávy a jejich partnery na témata spjatá s integrovanými nástroji a sociálním začleňováním, provádí sběr dobrých praxí a jejich šíření;
 • zastupuje projekt a Agenturu v pracovních a odborných orgánech MAS/ITI/ IPRÚ a prosazuje v nich sociálně integrační postupy a principy Koordinovaného přístupu;
 • spolupráce s místními akčními skupinami ve všech regionech ČR;
 • součinnost na strategickém plánování komunitně vedeného místního rozvoje s akcentem na sociální začleňování;
 • vyhledávání dobré praxe v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova, ale i v oblasti zemědělství, komunitní práce, ochrany životního prostředí s pozitivním dopadem na socioekonomický život v obcích;
 • vyhledávání inovativních možností rozvoje malých obcí ve strukturálně postižených regionech;
 • poskytování poradenství v procesech plánování i v oblasti grantové politiky pro MAS;
 • přímo spolupracuje s MAS a metodicky zastřešuje činnosti Agentury v této oblasti;
 • zastupuje Agenturu v řídících orgánech operačních programů týkajících se problematiky MAS.

 

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ humanitního zaměření (společenskovědné nebo zaměření na udržitelný regionální rozvoj výhodou);
 • znalost problematiky evropských fondů a regionálního rozvoje ČR;
 • orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů);
 • znalost působnosti vyšších územních samosprávných celků v oblasti sociální integrace a základní znalost organizace samosprávy a státní správy;
 • orientaci v oblasti dotačních programů (především krajských) a v systému financování sociálních služeb;
 • komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu.

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu);
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • zázemí významné instituce veřejné správy;
 • 5 týdnů dovolené.

 

Pracoviště: Praha, ochota cestovat dle potřeby v rámci celé ČR

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte do 15. 10. 2019 na adresu:  potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Ing. Radka Soukupová,  mob.: 727 942 173

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/ku na MAS/ITI/I/PRÚ/ CLLD“.