Expert/ka na spolupráci s KRAJSKÝMI SAMOSPRÁVAMI

||Expert/ka na spolupráci s KRAJSKÝMI SAMOSPRÁVAMI
Expert/ka na spolupráci s KRAJSKÝMI SAMOSPRÁVAMI2019-09-18T11:45:02+02:00

 

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrové řízení na následující pozici:

 

Expert/ka  na spolupráci s KRAJSKÝMI SAMOSPRÁVAMI

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/pracovnice:

 • zajišťuje dojednání obsahu Memoranda o spolupráci Agentury s krajem;
 • podílí se na vytváření/připomínkování , resp. realizaci klíčových strategických dokumentů kraje, které se nějakým způsobem týkají sociálního začleňování;
 • standardizuje zapojení krajů do spolupráce v lokálních partnerstvích;
 • je styčným komunikačním uzlem mezi lokalitami – Agenturou – krajem;
 • zajišťuje standardní postup pro vydávání stanovisek jednotlivých krajů, pověření apod.;
 • zajišťuje úzkou spolupráci s Asociací krajů ČR;
 • zapojuje kraje do vyhodnocování spolupráce Agentury s obcemi při revizi Strategických plánů;
 • využívá odborného potenciálu kraje a jeho zákonných oprávnění na podporu lokálního partnerství;
 • úzce spolupracuje s expertem na MAS/IT.

 

Požadujeme:

 • VŠ/VOŠ humanitního zaměření (společenskovědné nebo zaměření na udržitelný regionální rozvoj výhodou);
 • znalost problematiky evropských fondů a regionálního rozvoje ČR;
 • orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (znalost nástrojů a relevantních dokumentů);
 • znalost působnosti vyšších územních samosprávných celků v oblasti sociální integrace a základní znalost organizace samosprávy a státní správy;
 • orientaci v oblasti dotačních programů (především krajských) a v systému financování sociálních služeb;
 • komunikační dovednosti a flexibilitu.

 

Nabízíme:

 • práci na plný úvazek na dobu určitou do 31. 12. 2020 (doba realizace projektu);
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • zázemí významné instituce veřejné správy;
 • 5 týdnů dovolené.

 

Pracoviště: Praha, ochota cestovat dle potřeby v rámci celé ČR.

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte do 15. 10. 2019 na adresu:  potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Ing. Radka Soukupová,  mob.: 727 942 173

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/expertku na spolupráci s KRAJSKÝMI A OBECNÍMI SAMOSPRÁVAMI“.