Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)

||Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)
Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)2019-09-18T11:36:55+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující centrální expertní pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

 Expert/ka – odborný pracovník/ce na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • zaměřuje se na poradenství při přípravě MAP v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • ve spolupráci s obcí navrhuje a vyhodnocuje Plán poradenství při přípravě MAP;
 • poskytuje odborné poradenství a pomoc při zapojování škol a koordinaci činnosti struktury MAP;
 • poskytuje odbornou a metodickou podporu konzultantům inkluzivního vzdělávání při jejich zapojení do tvorby MAP;
 • poskytuje zpětnou vazbu při nastavování postupů tvorby MAP;
 • zprostředkovává setkání s jinými strukturami MAP (MAS, obce);
 • poskytuje metodickou pomoc v oblasti strategického řízení a plánování, komunitního plánování a komunitní práce, priorit a trendů ve vzdělávací politice ČR atd.;
 • poskytuje osobní, telefonické a online konzultace realizátorům MAP;
 • podílí se na přípravě metodik vytvářených v rámci projektu;
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu.

Požadujeme:

 • VŠ se zaměřením na humanitní obory nejlépe pedagogického zaměření;
 • praxi v oblasti spolupráce s obcemi, školami, neziskovými organizacemi;
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání, znalost problematiky strategického plánování;
 • základní znalost českého vzdělávacího systému a státní vzdělávací politiky;
 • praxe ve veřejné správě výhodou;
 • výborné komunikační schopnosti.

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu;
 • sick days;
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování;
 • 5 týdnů dovolené.

Pracoviště: Praha, časté vycestování do spolupracujících měst v rámci celé ČR

Pracovní poměr: práce na celý úvazek na dobu určitou po dobu mateřské popřípadě rodičovské dovolené

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte na adresu potlukova.sabina@vlada.cz do 15. 10. 2019.

Kontaktní osoba: Sabina Potluková, tel. 234 062 420

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici experta/ku – odborného pracovníka/ci na poradenství při spolupráci s obcemi na přípravě místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP)“.