Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

||Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB2019-09-18T13:44:32+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozice:


Expert/ka – odborný pracovník/ice pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB


Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • poskytuje odborné konzultace lokálním konzultantům při hledání, vývoji a zavádění konkrétních řešení v oblasti sociálních služeb na místní úrovni
 • z podkladů a analýz získaných od lokálních konzultantů připravuje systémové návrhy lokálních strategií v oblasti sociálních služeb
 • nabízí odborné poradenství obecním samosprávám a jejich partnerům (zejména poskytovatelům soc. služeb) v rámci lokálního partnerství při plánování opatření v oblasti sociálních služeb
 • aktivně se podílí na organizaci lokálních seminářů, ve spolupráci s odborníkem na sociální služby z oddělení metodiky a koordinace
 • provádí sběr a šíření dobrých praxí
 • v případě vzniklé potřeby se podílí na zadání a realizaci tematických výzkumů nebo průřezových výzkumů
 • pod vedením experta na monitoring a evaluace zajišťuje spolupráci při hodnocení efektivity

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání sociálního nebo jiného odpovídajícího zaměření
 • orientaci v oblasti integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit
 • zkušenosti s v oblasti sociálních služeb/sociální práce, znalost relevantní legislativy
 • znalost problematiky sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách a relevantních opatření na území České republiky/regionu
 • základní znalost institucí a aktérů v oblasti sociálních služeb, orientace v koncepčních materiálech týkajících se kvality poskytování a plánování sociálních služeb
 • komunikační a prezentační dovednosti, flexibilitu

Nabízíme:

 • pracovní poměr na DPČ (odpovídající 80 hodinám měsíčně)
 • práci v dynamickém a rozvíjejícím se kolektivu
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • zázemí významné instituce veřejné správy

 

Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy

 

Předpokládaný nástup:  1. ledna 2020

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a krátký motivační dopis posílejte na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

V záhlaví, prosíme, uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na experta/ku – odborného pracovníka/ci pro oblast SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“.