Expert na výzkum lokálních politik sociálního začleňování (DPČ)

||Expert na výzkum lokálních politik sociálního začleňování (DPČ)
Expert na výzkum lokálních politik sociálního začleňování (DPČ)2021-01-11T10:00:22+01:00

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozici:

 

Expert na výzkum lokálních politik sociálního začleňování (DPČ)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • podíl na sběru dat v rámci výzkumných šetření
 • analytická práce s daty (čištění, třídění, kódování, kontrola úplnosti kvalitativních a kvantitativních dat)
 • podílí se na tvorbě výzkumných nástrojů
 • vytváří výzkumné zprávy
 • prezentace dat a výzkumných zjištění na pracovních skupinách
 • spolupráce s dalšími výzkumníky, evaluátory, lokálními konzultanty při přípravě Strategických plánů sociálního začleňování

Požadujeme:

 • VŠ společensko-vědního zaměření
 • znalost Atlas.ti příp. MAXQDA
 • zkušenosti se sběrem a analýzou dat z terénu, ideálně v rámci výzkumů zaměřených na problematiku sociálního vyloučení
 • znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování
 • základní znalost organizace samosprávy a státní správy
 • komunikační a prezentační dovednosti,
 • flexibilitu, ochotu cestovat, učit se a zkoušet nové postupy

Nabízíme:

 • časově flexibilní zaměstnání v maximálním rozsahu 80 hodin měsíčně
 • možnost práce z domova
 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik sociálního začleňování v územích se sociálně vyloučenými lokalitami
 • možnost seberealizace a odborného růstu
 • odpovídající platové ohodnocení
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu

Pracoviště: Praha, nutností je ochota vycestování do spolupracujících měst v celé ČR, primárně v rámci krajů: Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Středočeský, Pardubický, Kraj Vysočina.

Pracovní poměr: práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu max. 80 hodin měsíčně na dobu určitou, dle dohody, do 30. dubna 2022.

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte nejpozději do 22. 1. 2021 elektronickou poštou na adresu: sekretariatasz@mmr.cz. Do předmětu mailu uveďte:  „Přihláška do výběrového řízení na Expert na výzkum lokálních politik sociálního začleňování (DPČ – OPZ)“