Konzultant/konzultantka pro inkluzivní vzdělávání (DPČ)

||Konzultant/konzultantka pro inkluzivní vzdělávání (DPČ)
Konzultant/konzultantka pro inkluzivní vzdělávání (DPČ)2021-01-28T16:18:34+01:00

Konzultant/konzultantka pro inkluzivní vzdělávání (DPČ)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

• pracuje pod vedením metodiky inkluzivního vzdělávání,
• působí přímo v lokalitách obcí a poskytuje jim intenzivní a vzdálenou komplexní podporu zaměřenou na oblast IKV, alternuje v případě poskytování vzdálené dílčí podpory,
• spolupracuje při tvorbě vstupní analýzy místní vzdělávací sítě a na zadání a realizaci případných tematických výzkumů i na evaluacích,
• zajišťuje ustavení a chod pracovních skupin lokálních partnerství na podporu IKV,
• zodpovídá za přípravu části Strategického plánu a Plánu podpory zaměřené na IKV zejména tím, že:
• spolupracuje s manažery Strategického plánu obce případně dalšími partnery, poskytuje jim metodickou podporu a zvyšuje jejich kompetence pro budoucí samostatné vedení procesů IKV,
• metodicky vede přípravu části Strategického plánu zaměřené na IKV,
• koordinuje činnost jednotlivých pracovních skupin na podporu IKV,
• zajišťuje komunikaci a koordinaci s dalšími procesy v obci (KPSS, MAS, ITI, IPRÚ apod.), aby nedocházelo k duplicitnímu čerpání prostředků, ale naopak k jejich efektivnímu doplňování,
• průběžně informuje vedení obce o procesech a výstupech části Strategického plánu/Plánu podpory zaměřené na IKV,
• zodpovídá za přípravu části Strategického plánu zaměřené na IKV ve formátu schváleném v metodice Koordinovaného přístupu,
• zajišťuje kompletaci a finalizaci části Strategického plánu/Plánu podpory zaměřené na IKV,
• zajišťuje komunikaci obce s řídicími orgány,
• ve spolupráci s manažery Strategického plánu zajišťuje jeho implementaci a implementaci Plánu podpory tím, že:
• podílí se na přípravě a účastní se pracovní skupiny Projekty a implementace,
• podílí se na přípravě a účastní se Projektový dnů v obci,
• poskytuje základní projektové poradenství včetně informací o finančních zdrojích a jejich možnostech,
• koordinuje přípravu projektových žádostí a projektová partnerství,
• zajišťuje odborné poradenství k vybraným tématům projektů a specifické projektové poradenství,
• zajišťuje dodání relevantních příloh ze strany ASZ k projektovým žádostem,
• spolupracuje s partnery při realizaci projektů,
• spolupracuje s lokálním konzultantem,
• zastupuje ASZ v Řídicích výborech MAP v obcích, které spolupracují s ASZ v rámci KPSVL,
• dbá na soulad připravovaných MAP s kapitolami SPSZ zaměřenými na IKV,
• přenáší na lokální úroveň příklady dobrých praxí,
• sbírá dobrou praxi ve svých lokalitách a přenáší ji na úroveň vedoucích regionálního centra,
• v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu

Místo výkonu práce: Ústecký/Karlovarský Kraj

Požadujeme:

• SŠ, VOŠ, VŠ;
• alespoň 3 roky praxe v oblasti řízení OP VVV či řízení a implementace projektů OP VVV
• znalost AJ výhodou
• detailní znalosti prostředí ESIF, zejména OP VVV
• znalost dokumentace OP VVV
• prezentační dovednosti
• znalost práce na PC

Nabízíme:

• práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
• podíl na řešení klíčového společenského fenoménu;
• možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace;
• možnost dalšího odborného vzdělávání;
• odpovídající platové ohodnocení;
• dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu

Pracovní poměr:

práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu max. 80 hodin měsíčně na dobu určitou, dle dohody, do 30. dubna 2022.

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte nejpozději do 5. 2. 2021 elektronickou poštou na adresu: sekretariatasz@mmr.cz.
Do předmětu mailu uveďte: „Přihláška do výběrového řízení -Konzultant/konzultantka pro inkluzivní vzdělávání (DPČ)“.