Lektor na téma „Jak učit moderně a přitom respektovat rozdílné potřeby žáků“

||Lektor na téma „Jak učit moderně a přitom respektovat rozdílné potřeby žáků“
Lektor na téma „Jak učit moderně a přitom respektovat rozdílné potřeby žáků“2019-09-18T11:23:50+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

Lektor na téma „Jak učit moderně a přitom respektovat rozdílné potřeby žáků“

 

Požadujeme:

  • doložené VŠ vzdělání v oblasti pedagogických nebo psychologických věd;
  • doložená odborné praxe;
  • doložená publikační činnost v daném tématu;
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 3 letech).

 

Obsah vzdělávacího semináře: 

  • využití metod výuky podporujících vzdělávání a budování třídního klimatu;
  • kvalitní výuka bez ztráty energie;
  • možnosti využití různých způsobů hodnocení žáků;
  • vliv odměn a trestů ve školní praxi.

 

Nabízíme: Dohodu o provedení práce.

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (v max. rozsahu 2 A4), a scan příslušných listin pro doložení požadavků na dosažené vzdělání, odbornou praxi, publikační činnost a zkušenosti s lektorováním, posílejte do 15. 10. 2019 na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pernica Horáčková, horackova.jana@vlada.cz, 702 160 093

V záhlaví uveďte text „Jak učit moderně a přitom respektovat rozdílné potřeby žáků“.