Lektor na téma „Právní vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a jako správními orgány“

||Lektor na téma „Právní vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a jako správními orgány“
Lektor na téma „Právní vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a jako správními orgány“2019-09-18T11:24:55+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

Lektor na téma „Právní vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a jako správními orgány“

 

Požadujeme:

  • doložené VŠ právní vzdělání (Mgr.);
  • profesní životopis;
  • zkušenost s lektorováním tématu s uvedením kontaktu na reference (min. 5 školení v posledních 2 letech).

 

Obsah vzdělávacího semináře: 

  • vzájemné postavení státu, krajů a obcí jako správních orgánů,
  • kompetence krajů a obcí jako zřizovatelů škol,
  • vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a školami jako poskytovateli veřejných služeb.

 

Nabízíme: Dohodu o provedení práce.

Motivační dopis s profesním životopisem (v max. rozsahu 2 A4), a scan příslušných listin pro doložení požadavků na dosažené vzdělání, odbornou praxi, publikační činnost a zkušenosti s lektorováním, posílejte do 15. 10. 2019 na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pernica Horáčková, horackova.jana@vlada.cz, 702 160 093

V záhlaví uveďte text „Právní vztahy mezi kraji a obcemi jako zřizovateli škol a jako správními orgány“.