Lektor na téma „Podpora péče o duševní zdraví žáků, prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků“

||Lektor na téma „Podpora péče o duševní zdraví žáků, prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků“
Lektor na téma „Podpora péče o duševní zdraví žáků, prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků“2019-09-05T10:21:23+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující pozici se zaměřením na vzdělávání:


Lektor na téma „Podpora péče o duševní zdraví žáků, prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků“

 

Požadujeme:

  • doložené min. Mgr. vzdělání v oblasti psychologických věd,
  • doložená odborné praxe v poradenské činnosti zaměřené především na podporu psychického zdraví,
  • doložená publikační a výzkumná činnost v tématu podpory duševního zdraví,
  • doložená zkušenost s lektorováním vybraného tématu (min. 5 školení pro min. 15 účastníků v posledních 2 letech).

 

Obsah vzdělávacího semináře:

 

  • prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků,
  • péče o duševní zdraví a welbeing žáků,
  • mindfuness pro pedagogy a žáky.

 

Nabízíme: Dohodu o provedení práce.

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (v max. rozsahu 2 A4), a scan příslušných listin pro doložení požadavků na dosažené vzdělání, odbornou praxi, publikační činnost a zkušenosti s lektorováním, posílejte do 15. 9. 2019 na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Pernica Horáčková, horackova.jana@vlada.cz, 702 160 093

V záhlaví uveďte text „Podpora péče o duševní zdraví žáků, prevence stresu a syndromu vyhoření pedagogických pracovníků“.