Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)

||Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)
Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)2020-03-06T15:09:48+01:00

 

Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Systémové zajištění sociálního začleňování“, financovaného z Operačního programu zaměstnanost, reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0000605, výběrová řízení na následující pozici:

Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)

Pracovní náplň:
• podílí se na tvorbě evaluačních nástrojů,
• provádí evaluaci projektových aktivit ASZ a jejich dopadu v podpořených oblastech,
• vytváří evaluační zprávy,
• poskytuje podklady pro zpracování celkové evaluace projektu,
• podílí se na proškolování zaměstnanců ASZ v oblasti evaluace.

Požadujeme:
• VŠ vzdělání, min. Bc. úroveň, se zaměřením na sociální vědy a související obory,
• praxi v oblasti výzkumných a evaluačních aktivit projektů se sociálním zaměřením,
• znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání,
• velmi dobré jazykové kompetence a komunikační dovednosti,
• zájem o oblast sociálního začleňování,
• samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové práce, ochotu cestovat po ČR.

Nabízíme:
• časově flexibilní zaměstnání v maximálním rozsahu 80 hodin měsíčně,
• možnost práce z domova,
• práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik sociálního začleňování v územích se sociálně vyloučenými lokalitami,
• možnost seberealizace a odborného růstu,
• odpovídající platové ohodnocení,
• dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu,
• předpokládaný nástup nejdříve 15. 4. 2020.

Pracoviště: Brno/Olomouc; nutností je ochota vycestování do spolupracujících měst v celé ČR, primárně v rámci krajů: Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský, Jihomoravský. Lze očekávat také 2 x v měsíci pracovní cestu do Prahy.
Pracovní poměr: práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu max. 80 hodin měsíčně na dobu určitou, dle dohody, max. do 30. dubna 2022.

Strukturovaný životopis a motivační dopis, zašlete také ve formátu PDF; posílejte nejpozději do 16. 3. 2020 na poštovní adresu:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor pro sociální začleňování
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Na obálku uveďte: „Přihláška do výběrového řízení Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)“.

Nebo mailem na adresu: sekretariatasz@mmr.cz.
Do předmětu mailu uveďte: „Přihláška do výběrového řízení na Lokální expert na výzkumy/evaluátor 7 (DPČ)“.