Odborný pracovník na evaluace (DPČ)

||Odborný pracovník na evaluace (DPČ)
Odborný pracovník na evaluace (DPČ)2019-09-18T11:20:37+02:00

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrové řízení na následující expertní pozici se zaměřením na vzdělávání:

 

Odborný pracovník na evaluace (DPČ)

 

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • podílí se na tvorbě evaluačních nástrojů;
 • provádí evaluaci projektových aktivit ASZ a jejich dopadu v podpořených oblastech;
 • vytváří evaluační zprávy;
 • poskytuje podklady pro zpracování celkové evaluace projektu;
 • podílí se na proškolování zaměstnanců ASZ v oblasti evaluace.

 

Požadujeme:

 • VŠ se zaměřením na sociální vědy a související obory;
 • praxi v oblasti výzkumných a evaluačních aktivit projektů se sociálním zaměřením;
 • znalost aktuálních trendů v oblasti sociálního začleňování a inkluzivních politik v oblasti vzdělávání;
 • velmi dobré jazykové kompetence a komunikační dovednosti;
 • zájem o oblast sociálního začleňování;
 • samostatnost, zodpovědnost, schopnost týmové práce, ochotu cestovat po ČR.

 

Nabízíme:

 • časově flexibilní zaměstnání v maximálním rozsahu 80 hodin měsíčně;
 • možnost práce z domova;
 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik sociálního začleňování v územích se sociálně vyloučenými lokalitami;
 • možnost seberealizace a odborného růstu;
 • odpovídající platové ohodnocení;
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu.

 

Pracoviště: Praha, případně regiony v rámci celé ČR
Pracovní poměr: práce na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu max. 80 hodin měsíčně na dobu určitou do 30. dubna 2022.
Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis prosím posílejte na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz do 15. 10. 2019
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Matoušek, matousek.roman@vlada.cz, tel.: 720 982 649

V záhlaví prosím uveďte: „Přihláška do výběrového řízení – Evaluace“