Odborný pracovník pro spolupráci s partnery 4 (DPČ) – Karlovarský kraj

||Odborný pracovník pro spolupráci s partnery 4 (DPČ) – Karlovarský kraj
Odborný pracovník pro spolupráci s partnery 4 (DPČ) – Karlovarský kraj2022-10-10T15:40:51+02:00

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor pro sociální začleňování (Agentura), vypisuje v rámci realizace projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, reg. č. CZ. 03. 3.X/0.0/0.0/15_018/0006191 výběrové řízení na pozici:

Odborný pracovník pro spolupráci s partnery 4 (DPČ) – Karlovarský kraj

 

Pracovní náplň:
• Podpora Karlovarského kraje při vzniku a rozvoji aktivit kraje v bydlení
• Příprava návrhů mechanismů krajské podpory bydlení (nastavení garančního/krizového fondu, systematické uchopení podpory sociálních služeb v oblasti bydlení v rámci střednědobého plánování, síťování aktérů, nastavení relevantního sběru dat a jejich vyhodnocování apod.)
• Prezentace výsledků na pracovních jednáních a veřejných akcích
• Přenos informací mezi aktéry, identifikace dobrých praxí, pořádání seminářů
• Spolupráce na výstupech projektu (analytické zprávy, metodika)

Požadujeme:
• Vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském stupni ve společenskovědních nebo ekonomických oborech
• Orientaci v oblasti sociálních a bytových politik
• Zkušenosti s koncepční, analytickou nebo strategickou prací min. 1 rok
• Kreativitu, pečlivost a smysl pro detail
• Schopnost práce v týmu
• Komunikační a prezentační dovednosti
• Proaktivitu a časovou flexibilitu

Nabízíme:
• Dohodu o pracovní činnosti s hodinovou sazbou 270 Kč / hod v rozsahu 80 hodin měsíčně do 30. 6. 2023
• Možnost podílet se na realizaci zajímavého inovačního projektu v oblasti sociálního začleňování
• Zázemí významné instituce veřejné správy
• Možnost využívat kanceláře v centru Prahy, nebo v jiných region. pobočkách
• Možnost osobního a kariérového růstu
• Předpokládaný nástup od listopadu 2022

Strukturovaný životopis a motivační dopis posílejte nejpozději do 30. 10. 2022 na e-mailovou adresu: sekratariatasz@mmr.cz. Do záhlaví/předmětu e-mailu uveďte: „Přihláška do výběrového řízení – odborný pracovník pro spolupráci s partnery 4 (DPČ)“.