Výběrová řízení v RC střed 13 – KIV

||Výběrová řízení v RC střed 13 – KIV
Výběrová řízení v RC střed 13 – KIV2019-02-03T20:56:07+01:00

Výběrová řízení v RC střed 13 – KIV

Úřad vlády ČR, Odbor (Agentura) pro sociální začleňování, vypisuje v rámci realizace individuálního projektu „Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami“, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. projektu CZ.02.2.62/0.0/0.0/15_001/0000586, výběrová řízení na následující centrální expertní pozice se zaměřením na vzdělávání:

Konzultant/ka inkluzivního vzdělávání

Pracovní náplň odborného pracovníka/ice:

 • pracuje pod vedením metodika inkluzivního vzdělávání
 • působí přímo v lokalitách obcí a poskytuje jim intenzivní a vzdálenou komplexní podporu zaměřenou a oblast inkluzivního a kvalitního vzdělávání (IKV), alternuje v případě poskytování vzdálené dílčí podpory
 • spolupracuje při tvorbě vstupní analýzy místní vzdělávací sítě a na zadání a realizaci případných tematických výzkumů i na evaluacích
 • zajišťuje ustavení a chod pracovních skupin lokálních partnerství na podporu IKV
 • zodpovídá za přípravu části Strategického plánu a Plánu podpory zaměřené na IKV
 • ve spolupráci s manažery Strategického plánu zajišťuje jeho implementaci
 • spolupracuje s lokálním konzultantem ASZ působícím v lokalitě
 • zastupuje ASZ v Řídicích výborech MAP v obcích, které spolupracují s ASZ v rámci KPSVL
 • dbá na soulad připravovaných MAP s kapitolami SPSZ zaměřenými na IKV
 • přenáší na lokální úroveň příklady dobrých praxí
 • sbírá dobrou praxi ve svých lokalitách a přenáší ji na úroveň vedoucího regionálního centra
 • v určené míře se účastní evaluačních aktivit projektu

Požadujeme:

 • VŠ humanitního směru, nejlépe s pedagogickým zaměřením
 • praxi v oblasti koordinace aktivit veřejné správy, škol, neziskového sektoru apod.
 • znalost aktuálních trendů v oblastech sociálního začleňování, inkluzivních politik v oblasti vzdělávání a strategického plánování
 • praxe ve školství a praxe s inkluzivní výukou výhodou
 • dobrá znalost českého vzdělávacího systému a státní vzdělávací politiky
 • praxe ve veřejné správě výhodou
 • výborné komunikační schopnosti

Nabízíme:

 • práci v dynamickém kolektivu v rámci unikátního projektu na podporu politik v oblasti inkluzivního vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami,
 • podíl na řešení klíčového společenského fenoménu
 • možnost seberealizace v oblasti politik sociální integrace
 • možnost dalšího odborného vzdělávání
 • odpovídající platové ohodnocení
 • dlouhodobou spolupráci s významnou státní institucí na realizaci koncepčního systémového projektu
 • sick days
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • 5 týdnů dovolené

Pracoviště: Praha či v některém z krajů v působnosti Regionálního centra střed (Středočeský, Liberecký, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina), v případě potřeby vycestování do spolupracujících měst v rámci oblasti spadající pod dané regionální centrum a do Prahy.

Pracovní poměr: práce na celý úvazek na dobu určitou od 1. ledna 2019 do 30. dubna 2022 (doba realizace projektu)

Strukturovaný životopis (max. 2 strany A4) a motivační dopis posílejte na adresu: potlukova.sabina@vlada.cz

Kontaktní osoba: Ing. Milan Greineder, vedoucí Oddělení regionálního centra střed, tel. 725 741 377, greineder.milan@vlada.cz

V záhlaví uveďte text „Přihláška do výběrového řízení na pozici konzultant/ka inkluzivního vzdělávání“.