Vydali jsme studii „Přínosy sociálního bydlení pro obce“

||Vydali jsme studii „Přínosy sociálního bydlení pro obce“

Vydali jsme studii „Přínosy sociálního bydlení pro obce“

2021-10-08T14:09:32+02:008 října, 2021|Aktuality|

Účelem tohoto textu je představit výhody, které poskytování sociálního bydlení přináší na obecní úrovni.

Jako zdroj informací pro jeho přípravu posloužily evaluační zprávy projektů sociálního bydlení a zkušenosti obcí, které na svém území sociální bydlení zaváděly. Hlavní identifikované přínosy poskytování sociálního bydlení na obecní úrovni popsané v dokumentu jsou účinnější sociální práce, znovusjednocení rodin a lepší podmínky pro zdravý vývoj dětí a podpora dobrých sousedských vztahů. Studie by měla sloužit jako podklad při diskuzích o realizaci sociálního bydlení na obecní úrovni.

Studie je k dispozici zde.

Studie vznikla za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Agentura pro sociální začleňování jako inovační aktér politiky sociálního začleňování“, registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191.